Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 3


– Videndeling om komplekse tinglysningssituationer
 

Udbytte

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten og Ellen Marie Kaae, der er tidligere advokat.

Akademiet vil på et højt fagligt niveau behandle aktuelle temaer og problemstillinger, hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning vedr. erhvervsejendomme og landbrug. 

Der vil være oplæg fra både lederne af akademiet, af eksterne indlægsholdere og af deltagere på akademiet. Du har som deltager mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

 

Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på såvel juridisk som praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende relateret til tinglysning, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med tinglysning. 

Der afholdes tre effektive og målrettede møder á12 lektioner. De kan købes samlet her.

 

 

Indhold

I dit arbejde med tinglysning for erhvervsejendomme og landbrugsejendomme vil du skulle tage højde for kompliceret særregler, der samtidig med den almindelige dokumentoprettelse skal håndteres. 
Du støder du af og til på en sag, hvor du spørger sig selv: "Hvordan i alverden kommer jeg videre herfra?"

Det kan bl.a. være:

  • Gamle servitutter, hvor påtaleberettigede er vanskelig at identificere eller hvor en brugsret, en forkøbsret , en lejeret, eller en brugsret måske er ophørt, men ikke aflyst
  • Pantehæftelser med for længst lukkede panthavere og pant der måske er indfriet, men  ikke aflyst
  • Ejere, der ikke er tinglyste ejere, f.eks. familieoverdragelser, små ejendomme, der er blevet glemt, bygningsblade hvor ejer ikke har solgt ved skøde og tvangsauktioner, hvor auktionsskøde ikke er tinglyst.

Hvordan tackler du  alle disse udfordringer og meget mere.

Brian Veie, Tinglysningsretten, og Ellen Marie Kaae, tidligere advokat, har mange års erfaring i at ”knække tinglysningsnødder”. Vi kan ikke give dig Tinglysningsrettens afgørelse, men kan – sammen med de øvrige deltagere klæde dig på til at knække dine ”Tinglysningsnødder”.

 

OBS. Du kan købe møderne enkeltvis via linksene neden for

Møde 1 - den 9. marts

Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. selskabers køb af landbrugsejendomme og jordfordelingssager.

Tilmeld dig mødedag 1 her

 

Møde 2 - den 22. juni

Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. selskabers køb af ejendomme og sommerhusloven/erhvervelsesloven.

Tilmeld dig mødedag 2 her

 

Møde 3 - den 3. november

Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling. Kursusindhold fastlægges ultimo juni 2022.

 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter vedr. erhverv og landbrug eller som støder på vanskelige tinglysningssituationer og som vil bidrage til at deltagerne sammen finder forslag til at knække sådanne komplicerede tinglysningsproblemer.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

torsdag d 3. november 2022

Kl 13:00 - 16:00

Inkl. en sandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course