Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold


– Et detaljeret kendskab til boliglejeforhold 

 

 

Udbytte

Kurset giver dig et detaljeret kendskab til spørgsmål vedrørende lejens størrelse og reguleringen heraf med udgangspunkt i den nyeste praksis på området samt erfaringsudvekling mellem deltagere og underviser.

 

Indhold

Lejens fastsættelse er et centralt vilkår i lejeforhold. Spørgsmålet om lejens størrelse og ikke mindst reguleringen heraf er ofte kilde til tvister i boliglejeforhold, og de er også underlagt en række komplicerede regler, herunder om iagttagelse af varslingsregler og dokumentationskrav. Kurset vil give dig et detaljeret indblik i disse problemstillinger med fokus på de i praksis forekommende problemstillinger og en håndtering heraf. 


Emner er bl.a.:

 • Hovedstrukturen i reglerne om lejens størrelse og reguleringen heraf  

 • Lejens fastsættelse i omkostningsbestemte lejemål efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 1 og 2

 • Aftaler om betaling af beløb ud over lejen 

 • Aftaler om lejeregulering

 • Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse med og uden beboerrepræsentation

 • Lejens fastsættelse og regulering i småejendomme

 • Forenklet varsling

 • Særskilt varsling af stigning i skatter og afgifter  

 • Undtagelser og særregler

 • Forbedringer, herunder forbedringsbegrebet, varsling af iværksættelse, foreløbige og endelige varslinger, forhåndsgodkendelser af forbedringer, beregning af forbedrings- og vedligeholdelsesudgifterne, nettoforbedring/”sparet vedligeholdelse”, finansieringsgrundlag, følgeudgifter, de særlige regler for energisparende foranstaltninger og aftalt grøn byfornyelse, forældelse, aftalte forbedringer, fordelingsmetoder ved varslede forbedringer osv.

 • Tvistebehandling, herunder huslejenævnets kompetence 


Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, ejendomsadministratorer og andre, som beskæftiger sig med boliglejeret og ønsker at få opdateret deres viden inden for kursets område.


Materiale

Du vil modtage PowerPoints med domshenvisninger, som undervisningen vil tage udgangspunkt i.  

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

"Kurset var godt grundet den høje faglighed og vekselvirkningen mellem to dygtige undervisere.
– Katrine Marlou Outzing, juridisk sagsbehandler, Københavns Kommune, Huslejenævnene
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 30. marts 2022

Kl 09:30 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course