Løgndetektion


– Kropssprog, ansigtsudtryk & erklæringsanalyse

 

Baggrund

Underviserne på dette kursus har fokus på den ”fulde pakke”, dvs. hvad der fysisk og verbalt bliver kommunikeret fra modparten, og hvordan du, som modtager, skal respondere og agere herefter både verbalt og nonverbalt.

 

Udbytte

På dette kursus vil du lære at aflæse og forstå meningen bag andres verbale og nonverbale signaler. Du vil kunne skelne mellem sande og usande følelsesmæssige tilstande, og du vil kunne spotte indikationer på løgn og bedrag, og hvordan du skal reagere på det.

På kurset lærer du bl.a.:

 • At aflæse subtile nonverbale signaler
 • At kunne skelne mellem betydningen- og antagelsen af verbal kommunikation
 • Identificere modpartens baseline
 • Definitionen på sandhed og løgn
 • De syv følelser med universelle ansigtsudtryk og deres udløsere
 • Identificere adfærdslækager, ”hot-spots”, “tells” mv.
 • Genkende makro og mikro udtryk i ansigtet
 • Kunne skelne mellem myterne og videnskab i sandhed og løgn
 • Psykologiske modeller for sandhed og løgn
 • De 6 kommunikationskanaler
 • Kommunikationsmåder ift. sandhed og løgn
 • 5 taktiske spørgemetoder
 • Hvordan du undgår at falde i bias-fælden
 • Tilgang til utilsigtet information

 

Indhold

På dette kursus om løgndetektion lærer du, hvordan du med avancerede metoder kan spotte indikationer på løgn og bedrag. Dagen vil have fokus på primært fire emner: 

 • Kropssprog
 • Ord- og erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk- og mikromimik
 • Psykofysiologi

De fire emner er essentielle for at kunne aflæse andre og dermed afsløre løgn og bedrag i andres adfærd. 

Målet for kurset er at lære kursisten avancerede redskaber, således at kursisten kan reagere proaktivt i en situation frem for reaktivt. De vil lære at kunne aflæse og analysere både verbal og nonverbal adfærd, og blive i stand til at navigere i den information, som de modtager. 

Kursisten vil også lære unikke teknikker til, hvordan han/hun kan udtrække utilsigtet information fra sin modpart, med henblik på at finde frem til sandheden.

Kurset er baseret på videnskaben fra adfærds- og følelsesmæssig intelligens, påvirknings- og beslutningspsykologi, samt særligt Paul Ekman godkendt materiale.

Emner på kurset er bl.a.:

 • Kropssprog
 • Løgndetektion
 • Ord- og Erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk / mimik
 • Psykofysiologi  
 • Følelsesmæssig intelligens / emotionel intelligens
 • Observation

 

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, hvis du beskæftiger dig med forretningsmøder med højrisiko, forhandling & mægling, eller kommunikation & interviews.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og case løsninger, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 14. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course