Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse


Udbytte

På kurset i Lønmodtagernes Garantifond får du nærmere kendskab til f.eks. konkurs-, skifte- og arbejdsret. Du får også en grundlæggende viden om Lønmodtagernes Garantifond og LG-lovens anvendelsesområde.


Indhold

LG-loven er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet, og mange, såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter på et tidspunkt bekendtskab med loven. Den rejser en lang række ganske komplicerede fortolkningsproblemer, som forudsætter kendskab både til arbejdsret, konkurs- og skifteret. På kurset får du betydelig viden om loven og dens mest centrale bestemmelser.

 

Emner er bl.a.:

  • Virksomhedsoverdragelse
  • Særlige problemstillinger ift. offentlig virksomhed
  • Arbejdsgiveridentitet
  • Arbejdsgiverophør
  • Hvem dækkes?
  • Garantien
  • Kravets stilling
  • Kravstyper

 

Målgruppe

Kurset i Lønmodtagernes Garantifond henvender sig først og fremmest til dem, som i advokatfirmaer, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt A-kasser, beskæftiger sig med LG-lovens problemstillinger. Kurset er bygget sådan op, at både jurister og ikke-jurister kan drage nytte af undervisningen.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du udleveret bogen Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer (4. udgave 2017), og evt. adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Mandag d. 24. februar 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret