Lokalaftaler og kutymer


Indhold

Lokale aftaler på den enkelte arbejdsplads har fået en fremtrædende rolle i overenskomstsystemet – både på det private og offentlige arbejdsmarked. Den danske arbejdsmarkedsmodel bliver ofte solgt på, at løn- og arbejdsvilkår ikke fastsættes politisk, men aftales gennem kollektive aftaler, som indgås tæt på de virksomheder, hvor arbejdet udføres. Og de centrale overenskomstparter giver mere rum til lokale forhandlinger end tidligere. Lokalt indgås aftaler om løn, arbejdstid, fridage, betalt frokostpause, rettigheder til uddannelse osv. – listen er lang.


Men hvem er de lokale aftaleparter, hvad er spillereglerne for lokale forhandlinger og hvordan kommer man ud af en lokal aftale? Hvorfor dog indlade sig på lokale aftaler og ikke bare lade HR-afdelingen udarbejde en ensidig personalepolitik? Og hvornår bliver medarbejdere og virksomheder bundet af en kutyme, som end ikke er nedskrevet?


Det er nogle af de spørgsmål, som bliver rejst på dette kursus.

 

Emner er bl.a.:

  • Hvad er en lokalaftale, en personalepolitik og en kutyme?

  • Hvad kan man aftale lokalt – i almindelighed og særlige eksempler fra private og offentlige overenskomster?

  • De lokale aftaleparter og deres aftalekompetence

  • Lokale aftalers form

  • Lokale aftalers indhold og fortolkning

  • Brud på lokale aftaler

  • Kutymebegrebet

  • Lokalaftalers skæbne ved overenskomstfornyelser

  • Opsigelse og ophør af lokalaftaler og kutymer


Formål

Du får et samlet overblik over rammerne for lokale aftaler, som er en central del af den kollektive arbejdsret, der ofte overses. 


Du bliver også klædt på juridisk til at håndtere de spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå, når lokale aftaler indgås, leves, fortolkes og opsiges både på det private og offentlige arbejdsmarked. Du får overblik over både den helt aktuelle men også til tider noget ældre praksis, som dog stadig er relevant. Kurset bliver særligt udbytterigt, i det omfang nogle af deltagernes egne erfaringer kan inddrages.

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er advokater, jurister, organisationsansatte, administrative medarbejdere, HR-medarbejdere mv., der arbejder med kollektiv arbejdsret eller har interesse for emnet. 

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Føj til kurv

Skriv mig op

Aktiviteten er afholdt. Skriv dig op og få besked, når der åbnes for tilmeldinger igen.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 


Onsdag d. 27. september 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995