Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold


Udbytte

Kursets formål er at give kursisterne et detaljeret kendskab til spørgsmål vedrørende mangler, vedligeholdelse og fraflytning med udgangspunkt i den nyeste praksis på området samt erfaringsudveksling mellem deltagere og undervisere.

 

Indhold

Spørgsmål om overtagelsesstand, mangler og fraflytningsopgør er ofte kilde til tvister i såvel erhvervs- som beboelseslejeforhold. Med ændringerne i lejeloven pr. 1. juli 2015 er der indført en række nye begrænsninger og frister, som i vidt omfang også finder anvendelse på eksisterende aftaler. Herudover opstår problemstillinger ved opgørelse af fraflytningskravet, herunder ved lejerens fraflytning i utide, udlejerens tabsbegrænsningspligt og genudlejning samt mangler og vedligeholdelse undervejs i lejeforholdet.

 

Kurset vil give et detaljeret indblik i bl.a. disse problemstillinger og vil fokusere på de i praksis forekommende problemstillinger og en håndtering heraf med udgangspunkt i den nyeste husleje- og domstolspraksis.

Emner er bl.a.:

 • Lejemålets overtagelsesstand, aftaler, obligatoriske indflytningssyn, herunder indkaldelse, gennemførelse og krav til rapport.
 • Mangelsbegrebet
  • Oprindelige og efterfølgende mangler.
  • Forholdsmæssigt afslag og værdien heraf samt erstatning, herunder navnlig med fokus på sager om skimmelsvamp
  • Genhusning
 • Vedligeholdelsesbegrebet, vedligeholdelsesfordeling og lejers hhv. udlejers vedligeholdelsesforpligtelse – hvad kan aftales?
 • Istandsættelse ved fraflytning.
 • Reklamation. Frister og dokumentation. Obligatoriske fraflytningssyn for visse beboelseslejemål.
  • Hvad skal rapporten indeholde, hvordan overgives den til lejer, og hvad skal rapporten indeholde?
 • Opgørelse af istandsættelseskrav. Godtgørelse af udlejerens tab, herunder ved efterfølgende dispositioner over det lejede i form af salg, nedrivning, genudlejning mv.
 • Lejebetaling i istandsættelsesperioden.
 • Lejerens førtidige fraflytning, herunder annullation. Udlejers genudlejningspligt.
 • Retablering.
 • Tvistebehandling, herunder huslejenævnets kompetence.

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, ejendomsadministratorer og andre, som beskæftiger sig med bolig- eller erhvervslejeret og ønsker en grundig gennemgang af reglerne og/eller få opdateret deres viden inden for kursets område.

 

Materiale

Du vil modtage PowerPoints med domshenvisninger, som undervisningen vil tage udgangspunkt i.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 10. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course