Menneskerettighedskonventionens betydning for familieretten


Baggrund

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention påberåbes og anvendes ofte inden for strafferetten og udlændingeretten, men sjældnere inden for familieretten. Praksis fra Menneskerettighedsdomstolen har dog på en række forskelligartede punkter betydning for dansk familieret. Formålet med dette kursus er at sætte fokus på de punkter, hvor der i danske familieretssager kan opstå spørgsmål om forholdet til Menneskerettighedskonventionen.


Indhold

På kurset vil praksis fra Menneskerettighedsdomstolen i familieretlige sager blive gennemgået med fokus på de spørgsmål, der har relevans i Danmark. 

Emner er bla.:

  • Hvornår er adoption uden samtykke forenelig med EMRK, jf. Højesterets dom af 4. februar 2019 i sag 140/2018 og 144/2018
  • Hvornår er det foreneligt med EMRK at tvangsfjerne et barn umiddelbart efter fødslen, jf. dom af 16. juli 2002 i sagen P., C and S v. the United Kingdom
  • Hvordan fortolkes de danske regler om (meget begrænset) adgang til genoptagelse af faderskabssager i lyset af praksis fra EMD, jf. bl.a. dom af 6. juli 2010 i sagen Grönmark og Backlund mod Finland
  • Menneskerettighedsdomstolens praksis i sager om internationale børnebortførelser
  • Statens positive forpligtelse til at sikre et barns forbindelse med begge forældre, herunder betydningen af lang sagsbehandlingstid
  • Reglerne om surrogatmoderskab og retsstillingen for børn, der er resultat af dette

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater og andre, som arbejder med familieretlige sager, herunder ved domstolene og hos Statsforvaltningen/Familieretshuset

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

Mandag d. 4. november 2019
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500