Miljøret


- En indføring i de centrale miljøregler og praktisk håndtering​

 

Udbytte

Formålet med kurset er at give en indføring i de centrale og praktisk vigtigste miljøregler og disses indbyrdes samspil med henblik på, at sætte deltagerne i stand til at orientere sig i den komplicerede miljølovgivning og kunne give svar på de mest almindeligt forekommende miljøretlige problemstillinger ved byggeri, ejendomserhvervelse og virksomhedsrådgivning.


Indhold

Kurset er bygget op over de regler, som er hjørnestenene i miljølovgivningen som planloven, byggeloven, miljøvurderingsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven. Lovene og afgørelser på grundlag heraf belyses fra en forvaltningsretlig vinkel, der dog ofte suppleres af en EU-retlig vinkel. Kurset fokuserer på de mest centrale regler som lokalplaners retsvirkning og håndhævelse, forureningsbegrænsningspåbud, miljøvurderingslovens anvendelse og betydning ved vedtagelse af planer og meddelelse af tilladelser, forureningskortlægning og påbud om oprydning, samt betydningen EU’s regler om naturbeskyttelse med omtale af nyere klagenævnspraksis og retspraksis.

 

Kurset giver en grundlæggende indføring i de mest centrale miljøreglers indhold og anvendelse, og giver samtidigt en indføring i de grundlæggende forvaltningsretlige krav, der kendetegner miljøretten. En særskilt del af kurset vil omhandle klageadgang, opsættende virkning og administrativ håndhævelse, der bl.a. i relation til lokalplanstridige byggetilladelser kan volde problemer mht. fysisk eller retlig lovliggørelse.

 

Emner er bl.a.:

  • Miljøretten som speciel forvaltningsret
  • Miljøretlige principper og deres betydning
  • Lokalplaner og byggetilladelser
  • Forurening – miljøgodkendelse og påbud
  • Affaldsreguleringen
  • Beskyttede naturområder og EU-beskyttede arter
  • Miljøvurdering af planer og projekter
  • Forureneransvar efter jordforureningsloven og andre regler
  • Administrativ håndhævelse – fysisk eller retlig lovliggørelse 
  • Klagemuligheder og opsættende virkning

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og andre jurister, der ikke har særlige forkundskaber i miljøretten, men som lejlighedsvis støder på miljøretlige problemstillinger, og som har brug for et kompas til at finde rundt i den komplicerede miljølovgivning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 30. januar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course