Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk for General Counsels

Hvordan ser fremtidens General Counsel ud?

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Rollen som chefjurist er dynamisk og kræver forandrings-parathed og gode samarbejdsevner. Chefjurister og den juridiske afdeling forventes at kunne bidrage med mere end blot jura for herigennem at skabe synlig værdi i en forretnings-mæssig kontekst.

Når vigtige strategiske og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, er det rigtige udgangspunkt vigtigt. Her er det ofte afgørende at man i samarbejde med andre funktioner kan bringe såvel juridiske som forretningsmæssige indsigter i spil.

I netværket vil omdrejningspunktet være, hvordan såvel dit som den juridiske afdelings potentiale bedst indfries.

Netværksmøderne vil tage udgangspunkt i rollen som General Counsel.

 • Vi taler og deler erfaringer om rollen som leder af store og små juridiske afdelinger.
 • Vi deler vores syn på succesfaktorer og udfordringer og diskuterer f.eks. hvordan vi skaber og synliggør vores merværdi i organisationen og vores forhold til ledelse, bestyrelse, medarbejdere og øvrige ressourcer.
 • Udviklingen af rollen som chefjurist herunder egne kompetencer: Hvad skal der til såvel personligt som fagligt for at tage det næste skridt og gå fra at være ”chef for juraen” til også at bidrage til at virksomheden når sine strategiske mål, herunder ifht. strategi, ledelse og forretningsplaner mv.
 • Relationsdannelsen. Samarbejde med andre afdelinger og kollegaer: Som leder af en juridisk afdeling, vil man ofte skulle samarbejde med kollegaer og afdelinger. Hvordan sikrer man et godt samarbejde med andre kollegaer og afdelinger med en anden faglig baggrund og personlighedstype, så der i fællesskab opnås de bedst mulige resultater for virksomheden.

Med udgangspunkt i ovennævnte vil møderne blive tilrettelagt med afsæt i deltagernes aktuelle interesser og perspektiver.

Den tentative liste kunne se således ud:

 • Arbejdet i en direktion og den strategiske kommunikation
 • Kultur og formidling på tværs af landegrænser
 • CSRD-direktivet – hvordan opfylder man kravene til bæredygtighed?
 • Strategi & organisering af legal-funktionen
 • AI/Robotics – strategi

Formål 

I netværksgruppen møder du en række kollegaer fra andre virksomheder, der lige som dig har brug for et forum for sparring, udvikling og et netværk at sparre med undervejs og bagefter.

Netværket er bygget op omkring oplæg, debat og sparring i forhold til emnerne.

På JUC's netværk for General Counsel får du viden, værktøjer, sparring og netværk til at udvikle dig selv og din rolle som General Counsel.

Du kan se perspektiver i at få et større netværk, indsigt og sparring omkring de forhold, der gør at du kan udvikle dine kompetencer og din rolle som General Counsel.

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover er der oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket.

Målgruppe


Netværket optager hovedsageligt chefjurister/General Counsel. Det er juristprofiler, som i det daglige beskæftiger sig med juridisk og kommerciel rådgivning, strategi. Men alle har et
ønsker at kompetence udvikle sig med øget effektivitet og resultater som mål.

Vores mål er at hjælpe disse med at udvikle deres kompetencer og øge deres forståelse for, hvordan jurister kan agere som sparringspartnere samt skabe værdi for forretningen.


Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.