NETVÆRK FOR KOMMERCIELLE KONTRAKTER


Ledere

 • Søren Hornbæk Svendsen, tidligere Corporate Legal Counsel i FLSmidth og General Counsel og Senior Vice President i Ørsted og nu Advokat og Partner i HORTEN
 • Andreas Schønbeck, tidligere Lead Counsel hos Vestas og nu Advokat i HORTEN

 

​Indhold

JUC Netværk for Kommercielle Kontrakter er et nystartet netværk, som har til formål at skabe et forum, hvor deltagerne kan mødes, høre oplæg om og diskutere problemstillinger i relation til komplekse kontrakter. I netværket vil du få faglige opdateringer, udveksle erfaringer og få inspiration og løsninger til praktiske, taktiske og strategiske kontraktuelle udfordringer. 

Mange kontrakter er i dag så omfattende og har en så betydelig kompleksitet, at kommercielle kontrakter er blevet en selvstændig disciplin med kontraktjurister, contract managers plus en række andre personer i virksomhederne som forhandler og implementerer kontrakterne. 

Netværkslederne er din garanti for det faglige indhold, og de vil selv stå for en del af dagsordenen på netværksmøderne. Der vil yderligere være indlæg fra både netværksdeltagere og eksterne foredragsholdere. Som deltager har du selvfølgelig mulighed for at påvirke indholdet på nedværksmøderne ved at foreslå emner og foredragsholdere.

 

 

Møde 1 - Torsdag den 14. oktober 2021

Hovedtema: Prækontraktuelle kontakter

Prækontraktuelle kontrakter

 • Fortrolighedsaftaler – hvad er de væsentlige detaljer?
 • Hensigtserklæringer – hvor meget bør reguleres, og hvor bindende er de?
 • Term sheets – principper eller konkret regulering?
 • Prækontraktuelle konflikter (culpa in contrahendo)

Gæsteforelæser: Thomas Fog Christensen, Områdechef Jura & Udbud, Banedanmark.

 

Møde 2 - Torsdag den 9. december 2021

Hovedtema: Rammeaftaler og længerevarende kontrakter

Rammeaftaler

 • Anvendelse
 • Typer
 • Væsentlige reguleringstemaer

 

Længerevarende kontrakter

 • Karakteristika
 • Gennemgående problemer
 • Områder, hvor længerevarende kontrakter anvendes
 • Nødvendig regulering - prisreguleringsklausuler, optioner og ændringsklausuler og genforhandlingsklausuler
 • Koncessionskontrakter, tilladelser og andre aftaler med det offentlige

 

 

 

Møde 3 – Torsdag den 10. februar 2022

Hovedtema: TBD

 

Gæsteforelæser: Ulrik Lindow Sørensen, Head of Legal, Alternative Investments & Real Estate, PFA

 

 

Møde 4 - Torsdag den 7. april 2022

Hovedtema: TBD

 

 

Eksempler på yderligere kontraktstyper og reguleringstemaer, der kan diskuteres i netværket:

 

Servicekontrakter

 • Hvad er en servicekontrakt?
 • Hvor bruges servicekontrakter?
 • Omfanget af services – reaktivt og/eller proaktivt; eksklusivitet?
 • Service af egne eller andres leverancer?
 • Kobling til hovedkontrakt/leverancekontrakt
 • Spare parts som del af servicekontrakt

 

PPA’er

 • Hvad er en PPA?
 • Afgrænsning til balanceringsaftale
 • Hvad indgår i en PPA?
 • Hvorfor PPA?
 • Typer af PPA'er
 • Væsentlige reguleringstemaer
 • Regulatoriske temaer

 

Immaterialrettens kontrakter

 • Overdragelse af rettigheder
 • Licensaftaler
 • Udviklingsaftaler (R&D)

 

Energi- og forsyningskontrakter

 • Vindmøller – offshore og onshore
 • Solceller
 • Biogas
 • Adgang til elnet og gasledninger

 

M&A-kontrakter

 • Share Purchase Agreement (SPA)
 • Asset Purchase Agreement (APA)
 • Transition Services Agreement (TSA)
 • Service Level Agreement (SLA)
 • Ejeraftaler

 

Konfliktregulering

 • Lovvalgsklausuler
 • Konfliktløsningsklausuler
 • Domstole, voldgift og/eller mediation
 • Suspensions- og forligsaftaler

 

GDPR

 • Databehandleraftaler
 • Fortegnelser
 • Risikovurdering af behandling af personoplysninger
 • Principper for god databehandling efterleves (dokumentation)
 • Whistleblowerordninger

 

Produktansvaret i kontrakt

 • Hvad kan reguleres?
 • Hvad er baggrundsretten?
 • Direkte krav og regres

 

Bæredygtighedsregulering

 • CSR
 • Sociale klausuler
 • Hvordan vurderes compliance?
 • Konsekvenser af overtrædelser?

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor kommercielle kontrakter. Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med kontrakter af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister inden for området med eller uden juridisk baggrund og netværkets prioriterede målgruppe er Legal Counsels, Commercial Officers, Heads of Contract Management, Contract Managers, Heads of Procurement, Business Unit Directors, Business Area Directors, Sales & Marketing Directors etc i private og offentlige virksomheder, organisationer og lignende samt advokater, der har erfaring med komplekse kommercielle kontrakter i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere i netværket modtager relevant information.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d. 14. oktober 2021

Kl. 13:00 - 18:00


2. møde

torsdag d. 9. december 2021

Kl. 13:00 - 18:00


3. møde

torsdag d. 10. februar 2022

Kl. 13:00 - 18:00


4. møde

torsdag d. 7. april 2022

Kl. 13:00 - 18:00


 

Pris Ekskl. Moms

19.950

Network