Netværk

Netværk for Virksomhedsjurister

Hvordan ser fremtidens in-house jurist ud?

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Erhvervslivet ønsker til stadighed jurister, der kan udfordre kommercielle vilkår og vurderinger samt være faglig sparringspartner for forretningen. 


Den nye virkelighed gælder både for virksomhedsjurister, der ønsker indblik og indflydelse på ledelsesgangen, men også hos privatpraktiserende advokater, er der et udtrykt behov for at blive klogere på erhvervslivets virkelighed - og for at kunne tilpasse rådgivningen til de nye vilkår.

Undersøgelser viser, at den fremtidige in-house jurist vil bevæge sig ind i en tværdisciplinær rolle, hvor fokus blandt andet vil være på optimering af omkostninger, holistisk værdiskabelse og strategisk forståelse. Det samme gælder for de privatpraktiserende advokater, hvis kompetencer i stigende omfang kræves kombineret med en forretningsforståelse, som kan udløse kommerciel merværdi.


JUC udbyder derfor et netværk for virksomhedsjurister, hvor fokus er på de kommercielle forhold, hvor in-house legals og privatpraktiserende advokater kan mødes i fortrolighed, og få ny indsigt i en revolution, der er startet inden for juridisk rådgivning. 


Netværket sigter mod at netværksmedlemmernes, allerede erhvervede juridiske kompetencer, kombineres med en opdateret strategisk og international forretningsforståelse. Det giver i sidste ende et resultat på bundlinjen og synliggør resultaterne for ledelsen. 

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:


 • Cypersikkerhed - Directive on Security of Network and Information Systems/NIS2
 • Forhandling med US
 • Arbejdet i en direktion – kommunikation og tricks 
 • Forhandling i praksis
 • Imposter Syndrom
 • Deltagelse i ledergrupper og strategiudvikling
 • Benchmark i forhold ressource behov – omkostningsmæssigt og head counts
 • Kultur og hvordan man taler sammen i organisationer med udenlandske afdelinger
 • Værdiskabelse og synliggørelse
 • Digitalisering inkl. AI/Robotics
 • Strategi & organisering af legal-funktionen 


Formål

I netværksgruppen møder du en række repræsentanter fra virksomheder, som er eller har været igennem en proces, hvor virksomheden havde brug for juridisk rådgivning kombinereret med en solid kommerciel forretningsforståelse. 


Netværket er altså bygget op omkring virkelige cases inden for en række brancher, som i stigende grad kan forventes at efterspørge juridisk rådgivning - Brancher som samtidig er kendetegnet ved, at man som rådgiver også er nødsaget til at have den nødvendige forretningsmæssige forståelse, viden om værdiskabelse, ledelse samt innovation.


På JUC's netværk for virksomhedsjurister får du den nødvendige viden, værktøjer og kompetencer til at agere som ledelsens sparringspartner og bliver klædt på til at håndtere de stigende udfordringer og krav.


Du bevæger dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau, behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Du kan se perspektiver i, at få en større forretningsforståelse for de beslutninger som virksomheder nu, og over de kommende år, skal træffe i et markant forandret miljø. 


Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover er der oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. 

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt jurister, der i det daglige beskæftiger sig med eller interesserer sig for kommerciel rådgivning og strategi, som ønsker at kompetence udvikle sig med øget effektivitet og bundlinje som mål.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser, enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.