Netværk for Virksomhedsjurister


Netværksleder

  • Jon Balsby, Andel Holdning 


​Indhold

Erhvervslivet ønsker til stadighed jurister, som kan udfordre kommercielle vilkår og vurderinger samt være faglig sparringspartner for forretningen. Den nye virkelighed gælder både for virksomhedsjurister, der ønsker sig indblik og indflydelse på ledelsesgangen, men også hos privatpraktiserende advokater er der et udtrykt behov for at blive klogere på erhvervslivets virkelighed og for at kunne tilpasse rådgivningen til de nye vilkår. 

Undersøgelser viser, at den fremtidige in-hous- jurist vil bevæge sig ind i en tværdisciplinær rolle, hvor fokus blandt andet vil være på optimering af omkostninger, holistisk værdiskabelse og strategisk forståelse. Det samme gælder for de privatpraktiserende advokater, hvis kompetencer i stigende omfang kræves kombineret med en forretningsforståelse, som kan udløse kommerciel merværdi.

JUC udbyder derfor et netværk for Virksomhedsjurister hvor fokus er på de kommercielle forhold, hvor in-house legals og privatpraktiserende advokater kan mødes i fortrolighed og få ny indsigt i en revolution, der er startet inden for juridisk rådgivning. Netværket sigter mod at netværksmedlemmernes, allerede erhvervede, juridiske kompetencer kombineres med en opdateret strategisk og international forretningsforståelse. Det giver i sidste ende et resultat på bundlinjen og synliggør resultaterne for ledelsen. 

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

  • Governance
  • Værdiskabelse og synliggørelse
  • Digitalisering inkl. AI/Robotics
  • Strategi & organisering af legal-funktionen
  • Bestyrelsesarbejde
  • Kommunikation
  • Ledelse

 

Formål

På netværket møder du en række repræsentanter fra virksomheder, som er eller har været igennem en proces, hvor virksomheden havde brug for juridisk rådgivning kombinereret med en solid kommerciel forretningsforståelse. Netværket er altså bygget op omkring virkelige cases inden for en række brancher, som i stigende grad kan forventes at efterspørge juridisk rådgivning. Brancher som samtidig er kendetegnet ved at man som rådgiver også er nødsaget til at have den nødvendige forretningsmæssige forståelse, viden om værdiskabelse, ledelse samt innovation.

På JUC Netværk for Virksomhedsjurister får du den nødvendige viden, værktøjer og kompetencer til at agere som ledelsens sparringspartner og bliver klædt på til at klare de stigende udfordringer og krav.

Du bevæger dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Du kan se perspektiver i at få en større forretningsforståelse for de beslutninger som virksomheder nu og over de kommende år skal træffe i et markant forandret miljø. 

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover er der oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. 

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt jurister, der i det daglige beskæftiger sig med eller interesserer sig for kommerciel rådgivning og strategi, som ønsker at kompetenceudvikle sig med øget effektivitet og bundlinje som mål.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 17. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

mandag d 15. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 12. oktober 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 11. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


5. møde

onsdag d 12. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network