Netværk i Almene Boliger (Aarhus)


Netværksledere
 

 • Henrik Meden, Advokat hos Kammeradvokaten
 • Morten Nybro, Advokat hos Kammeradvokaten
 • Rune Udi Jørgensen, Regionsdirektør hos Domea
 • Oplægsholder: Birthe Houlind, Advokat samt chefjurist i KAB

 

​Indhold

Den almene boligmasse udgør næsten 600.000 boliger fordelt i hele Danmark. Der er et hav af forskellige aktører, som er involveret i forvaltningen, vedligeholdelsen og udviklingen af den almene boligsektor. Alle disse aktører skal arbejde sammen for at tilsikre sammenhæng mellem midler og målet, så der skabes et godt miljø for beboerne i de respektive boligorganisationer.

Den almene boligorganisation er en privat virksomhed med kommunalt tilsyn og offentlig støtte. Derfor befinder boligorganisationen sig i et spændingsfelt mellem at være en privat og offentlig virksomhed. Tilmed findes der flere aktører som beboerdemokratier, eksterne entreprenører og rådgivere, som ligeledes skal tages med i boligorganisationernes overvejelser, når drift, renoverings- og anlægsopgaver skal planlægges.

Derfor er der mange spørgsmål, som melder sig, når man til daglig arbejder i eller med den almene boligsektor, såsom:

 • Effektiviseringsdagsordnen – skal vi forvente yderligere tiltag fra lovgivers side til effektiviseringer og krav om konsolidering, og hvad kan vi reelt forvente?
 • Nye skærpede krav til DV-planer – hvordan håndterer vi krav om 30årige DV-planer?
 • FN’s verdensmål – hvordan kan den almene boligsektor bidrage til FN’s verdensmål?
 • Samarbejdsformer ved brug af den delegerede bygherremodel – det blandede byggeri mellem private developere og almene boligorganisationer vinder større og større indpas. Hvordan håndterer vi det, og hvilke udfordringer ser vi i sektoren?
 • Boligsociale helhedsplaner – et middel mod socialt udsatte boligområder. Hvad giver det af udfordringer?
 • Parallelsamfundslovgivningen – drøftelse og sparring om konkrete udfordringer og tiltag?
 • Ændring af den almene boliglovgivning, herunder almenboligloven, almenlejeloven og de bekendtgørelser, der knytter sig til lovene. Hvad betyder det for boligorganisationen?
 • Beboerdemokratiet – beboerne beslutter og bestemmer, administrationen eksekverer i det daglige. Fungerer det?
 • Digitalisering i den almene sektor – kan vi gøre mere for at sætte strøm til analoge processen for derved at frigøre ressourcer, som kan anvende andre steder?
 • Persondatareglerne, GDPR – er vi compliant, og hvor ser vi, at der er problemer i dagligdagen?
 • Kompetenceudvikling – mange mindre boligorganisationer er ikke gearet til at løfte kompetenceniveauet der, hvor det halter. Hvordan håndterer vi det?
 • De nye AB18-regler – hvad har vi af erfaringer?
 • Sideaktiviteter – hvad kan og må en boligorganisation beskæftige sig med?
 • Erhvervsarealer i almene boligorganisationer – i hvad og hvilket omfang er det muligt?
 • Risikostyring – hvad kan vi gøre for at minimere risikoen for, at boligorganisationen ikke når sine mål (strategiske som operationelle) på kort og lang sigt?

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor den almene boligsektor, herunder sikre erfaringsudveksling, udvikling af ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med alment byggeri.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder af 4,5 times varighed pr. sæson. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværkets målgruppe vil hovedsageligt være personer, der arbejder med den almene boligsektor, herunder rådgivere, jurister, konsulenter og medarbejdere i den offentlige sektor, herunder kommunale forvaltninger, myndigheder, interesseorganisationer og andre som ønsker at være opdaterede inden for den almene boligsektor i et bredt funderet netværk. Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

 


Dag 1

Tirsdag den 10. november 2020      
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Onsdag den 24. marts 2021   
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas
 

Dag 3

Onsdag den 02. juni 2021      ​
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Tirsdag den 21. september 2021       
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

19.950