Netværk

Netværk i Arbejdsmiljø

20

lektioner

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Som en del af netværket i arbejdsmiljø bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat med henblik på at skabe et forum, hvor du som medlem, får personlig sparring og inspireres af fagfæller samtidig med, at du udvikler dine ledelsesmæssige kompetencer inden for strategisk, taktisk og operationelt arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøområdet har brug for et øget fokus for, at visionerne om en bedre virksomhed kan blive en realitet. Vil du være med til at indrette fremtiden på arbejdspladsen?


Arbejdsmiljøområdet er kendetegnet ved en løbende udvikling og nye tendenser. Derfor udbyder JUC et tværfagligt netværk, der giver et 360-graders perspektiv på området og den praktiske håndtering af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.


I netværket stiller vi bl.a. skarpt på en række nye tendenser, som f.eks. hvordan arbejdsmiljøet kan understøtte virksomhedens strategi som værdiskabende element, styring og synliggørelse af arbejdsmiljøarbejdet, værdien af ledelsessystemer i HSE-arbejdet osv. Her vil både praktiske udfordringer, nye tendenser og aktuelle cases bidrage til inspiration og udvikling. Samtidig lægges der vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter, der kan dele dilemmaer og drøfte forskellige perspektiver, samt løsninger på ledelsesmæssige udfordringer indenfor arbejdsmiljø, i et fortroligt rum.


Netværkslederen vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. 


Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

  • Forandringsledelse – adfærd i udvalgte arbejdsmiljø indsatsområder
  • Nudging (få medarbejderne til at skifte kurs)
  • Awareness-programmer (ambassadør træning)
  • Narrativer og formidling til topledelsen om indsatser
  • APV håndtering og aktuelle indsatser fra Arbejdstilsynet
  • Værktøjer til styring og måling af organisationens arbejdsmiljøindsats og trivsel
  • Internationale- og kulturelle aspekter for arbejdsmiljøarbejdet i udenlandske afdelinger
  • Fortolkning af nye bekendtgørelser og vejledninger mv. – samarbejde med Arbejdstilsynet

 

Formål

JUC-netværket i Arbejdsmiljø har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau, kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. 


På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for Arbejdsmiljø.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager strategiske arbejdsmiljøansvarlige fra privat-, og offentlig-sektor, arbejdsmiljøchefer, HSE/HSSE/EHS manager, Environment manager, HS partner, samt andre aktører, der har erfaring med Arbejdsmiljø i praksis. 


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges. 

 

Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.

Del på sociale medier

in
t
f