Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)


Netværksledere

 

 • Jørgen U. Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv
 • Ulrik Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner, der kan drøftes på netværket

 • Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter
 • Særeje- og delingsklausuler i testamenter, begunstigelsespåtegninger og gavebreve
 • Ligedelingstestamenter for ægtefæller med særbørn/fællesbørn
 • Testamenter for seniorægtefæller med rent fuldstændigt særeje, gensidigt arveafkald og evt. brugsrettigheder for længstlevende
 • 30% løsningen i testamenter
 • Omstødelse og vederlagskrav mellem arvinger i dødsboer – hvad er rette påstande og anbringender
 • Begunstigelsesklausuler på forsikringer og pensioner – og hvordan de angribes af forbigåede nærtstående
 • Ægtefælleloven – erfaringer med loven siden dens ikrafttræden
 • Krav mellem ægtefæller og ugifte samlevende – lån, gave, forsørgelse, berigelse, forældelse, passivitet
 • Pensionsdeling og pensionskompensation
 • Er ægtepagter om deling af overskydende ratepensioner lovlige?
 • Dispositioner forud for ægteskabets indgåelse – giver de anledning til krav, når man skal skilles? (Reguleringskrav, deling af ”ekstra” pensioner, formueretlige godtgørelseskrav m.v.)
 • Forældelse af ægtefællers indbyrdes krav (boslodskrav, huslejekrav, intern gæld m.v.)
 • Advokatetik i familieretlige sager
 • Når ægtepar køber fast ejendom sammen og den ene betaler hele udbetalingen: Formulering af en ægtepagt om delvist kombinationssæreje vedr. ejendom og tilgodehavende, hvor den ene har betalt hele udbetalingen.
 • Formuearten af gæld og ægtepagter om gæld
 • Overdragelser til 85% af den offentlige ejendomsvurdering – familiehandler og dødsboer
 • Muligheden for ”forumshopping” i internationale skilsmissesager
 • Lovvalg, lovvalgsaftaler og ægtepagter

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med arve- og familieformueret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med arve- og familieformueret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus


1. møde

mandag d. 14. september 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d. 8. december 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d. 3. februar 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d. 12. maj 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950