Netværk i Arve- og familieformueret


Netværksledere

 

 • Rasmus Kristian Feldthusen, Cand.Jur. og professor, Københavns Universitet
 • Maryla Rytter Wróblewski, Advokat og partner, Nyborg og Rørdam
 • Johan Hartmann Stæger, Advokat, BFA Law


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Emneliste til kommende sæson:
 

 • Generationsskifte, praktisk/generelt
 • Lovforslag om ændring af afgiften af arv og gave
 • ”Særlige omstændigheder”, udhulingen af værdiansættelsescirkulæret i dødsboer
 • Ægtefælleloven – F.eks. anfægte ægteskab og opløsning af ægteskab hvor den ene part er umyndig, herunder uskiftet bo
 • Krav mellem ægtefæller og ugifte samlevende – lån, gave, forsørgelse, subrogation, forældelse, passivitet
 • Værdiansættelse i ægtefælleskifte af aktiver og passiver, herunder latente skatter
 • Udenlandske ægtepagter og testamenter
 • Successionsrækkefølger og båndlæggelse
 • Arvingsgæld – udlæg og værdiansættelse
 • Pensioner og pensionskompensation
 • Advokatetik i familieretlige sager

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med arve- og familieformueret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med arve- og familieformueret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


4.møde

onsdag d. 28. oktober 2020

Kl. 13:30 - 18:00


Møder i næste sæson


1. møde

tirsdag d. 19. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

onsdag d. 14. april 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

torsdag d. 17. juni 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d. 22. september 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950