Netværk i Bæredygtigt byggeri


Netværksledere

 

 • Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent, Bæredygtighedsekspert hos Danske Arkitektvirksomheder
 • Rikke Bjerregaard Orry, Sustainability Director, Rambøll Buildings 

 

​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket samler en gruppe strategiske beslutningstagere i byggeriet med det formål at diskutere hvordan byggeri skaber værdi, hvordan værdiskabelsen dokumenteres på det økonomiske, miljømæssige og sociale parametre, samt hvordan cirkulære forretningsmodeller bidrager til de tre bundlinjer.

Netværket udvikler fælles begreber og modeller for værdiskabelse med bæredygtig arkitektur, som deltagerne kan anvende i egne beslutningsprocesser og samarbejdsrelationer.

Der er et presserende behov for at byggeriet skaber mere værdi for flere generationer af brugere med markant mindre ressourcetræk og miljøbelastning, hvis byggeriet skal bidrage til at opfylde FNs verdensmål. Med en netop vedtaget klimalov forventes det, at der vil blive stillet krav til at mindske byggeriets klimaaftryk markant, og det vil have afgørende betydning for hvad vi bygger og hvordan vi bygger.

Bæredygtigt byggeri kræver nye processer, metoder, modeller for tværfaglige samarbejder, dokumentation og fælles værktøjer for at optimere byggeriets værdiskabelse.

Området er kendetegnet ved en hidtil uset grad af efterspørgsel på innovative processer, strategier og forretningsmodeller, som kan få os i mål med den grønne omstilling. For at det kan lykkedes, kræver det, at man bl.a. tager stilling til en lang række viden, tværfagligt samarbejde og dokumentation.

På netværket ser vi bl.a. på nye metoder, modeller og krav indenfor byggeriet. Derudover drøfter vi praktiske problemstillinger og udfordringer, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med oplæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra eksterne oplægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • Grøn omstilling - Hvordan omstiller jeg min virksomhed, services og produkter til at være bæredygtige? 
 • Hvordan bliver vi klimaneutrale inden 2030?
 • Hvad betyder det for min virksomhed at indtænke bæredygtighed i byggeriet og min forretning?
 • Hvordan dokumenterer vi værdiskabelsen både på den økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige bundlinje? 
 • Hvordan kan cirkulære forretningsmodeller bidrage til de tre bundlinjer?
 • Hvilke konkrete metoder og løsninger er der for at fremtidssikre bæredygtighed i byggeriet?
 • Bæredygtigt udbud 

 

Agenda 1.møde

 • Værdiskabelse i byggeriets værdikæde
 • Perspektiv på egne udfordringer

 

Eksempel på oplægsholder: 

 • Jakob Strømann-Andersen, Partner og Head of Sustainability Engineering hos Henning Larsen Architects

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som medlem – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, sådan at det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt. Der er mulighed for at sparre på konkrete cases. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket er tværfagligt og optager strategiske beslutningstager i hele byggeriets værdikæde, f.eks. partnere og forretningsudviklere fra arkitekt-, ingeniør-, bygherre-, og entreprenør virksomheder samt investorer med ejendomsportofolier, som har erfaring med bæredygtigt byggeri på strategisk niveau.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen.

 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d. 16. juni 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d. 25. august 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d. 16. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

torsdag d. 21. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950