Netværk i Bestyrelsesarbejde


Netværksledere

 

  • Michael Christiani Havemann, Advokat og partner, Havemann Advokataktieselskab
  • Thomas Folmann, Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere adm. direktør, Carl F. International A/S


​Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med ledelse og bestyrelsesarbejde. I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af bestyrelsesarbejdet. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket, hvor du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der være indlæg fra eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Et typisk møde vil starte med at netværkslederne holder et indlæg med fokus på bestyrelsens værktøjskasse, der er tilpasset årshjulets kvartaler. Dertil inviteres en relevant ekstern indlægsholder, der kan komme med nye aspekter. Og så er der altid afsat tid til diskussion – enten i mindre grupper eller i plenum.

 

Emneliste på hjemmesiden til næste sæson:
 

Bestyrelsens værktøjskasse - årshjulets kvartaler

Motivation af direktionen – skal de presses eller hjælpes?
Konjunkturudviklingen

Brexit – hvad er konsekvenserne i praksis?

Branding

M&A, før, under og efter

Agil budgettering

Business intelligence og data

Sikring af sammenhængskraft, når organisationen vokser

Digital markedsføring

FN’s 17 verdensmål

Bestyrelsens og direktionens evaluering

Good governance og compliance

Samspillet mellem direktionen og bestyrelsen

Juridiske rammer og opdateringer

Bestyrelsens rolle i forhold til forretningsudvikling

Ansvaret for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens rolle i relation til regnskabsaflæggelse og ekstern rapportering

Værdiansættelse

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor bestyrelsesarbejde, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager ledere og bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring med bestyrelsesarbejde i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

 

 

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Onsdag den 25. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Torsdag den 14. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Tirsdag den 4. februar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Tirsdag den 31. marts 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret