Netværk i Børns rettigheder


Netværksledere

 

 • Kristine Schmidt Usterud, Advokat, Ret og Råd
 • Sebrina Vulff Blaaberg, Socialrådgiver, Den Sociale Døgnvagt København


​Indhold

JUC’s netværk i børns rettigheder behandler de praktiske problemstillinger i snitfladerne mellem børneret og offentlig forvaltning.

Du træder ind i et fortroligt forum, som sætter spot på de mest aktuelle love og regler inden for børneretten, og hjælper dig med at forstå, hvilke forudsætninger du har for at navigere sikkert på børneområdet. Netværkslederne vil sammen med oplægsholdere løbende opdatere programmerne for de enkelte møder med seneste nyt på børneområdet og inddrage cases, som kan perspektiveres til dit daglige fagområde. Hvordan handles der mest hensigtsmæssigt og sikkert på mistanke om vold, hvad kan vi lære af de seneste anbringelsessager, hvor er grænsen for digital krænkelse, og hvordan forholder Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen sig til den udvikling, som børneområdet i dag undergår?

Dette er få blandt mange punkter på dagsordenen, når netværkslederne sætter rammerne for møderne i samarbejde med en række relevante oplægsholdere. Netværket tager en tværdisciplinær tilgang til emnerne, hvilket sikrer en god balance mellem jura, psykologi, sociologi og digitalisering og dermed giver medlemmerne et praktisk udbytte med afsæt i udfordringerne i den virkelige verden.  

 

Emner til sæson 2022- 2023

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde

 

 • Social kontrol
 • Asylbørn i det sociale system
 • Familieretshuse – sparring på afgørelser fra egen praksis
 • Børns retssikkerhed i børnesager og børnenes perspektiv
 • Nyeste retspraksis og principafgørelser indenfor børnesager
 • Barnets lov – løbende opdatering på implementeringen
 • Forældre fremmedgørelse
 • Forældre kompetence undersøgelse
 • Efterværn
 • Digital krænkelse
 • Højkonflikt skilsmissesager – hvordan beskytter man barnet
 • Børnepsykiatrien
 • Psykisk vold – hvornår er det psykisk vold?
 • Ankestyrelsens taskforce 
 • Gennemgang af straffelovens §215 A
 • Børnehusets rolle ift. Kommunernes arbejde

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt, men samtidig praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger vedrørende børns rettigheder. Netværket vil også danne en platform, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, udvikle nye kompetencer og generelt etablere relationer mellem advokater, jurister og andre, som i deres daglige virke arbejder med fagområdet. Fagområdet kræver tværfaglig kundskab. De psykologfaglige vurderinger er derfor centrale i dette netværk.


Målgruppe

Netværket henvender sig til jurister, advokater, dommere, børnesagkyndige, psykologer og andre myndighedspersoner som f.eks. specialiserede socialrådgivere og sagsbehandlere, samt andre aktører som varetager udsatte børns interesser.

Netværksgruppen sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 20. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 22. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 28. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 2. maj 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network