Netværk i Børns rettigheder


Netværksledere

 

 • Ingrid Hartelius Dall, Juridisk seniorrådgiver, Børns Vilkår
 • Kristine Schmidt Usterud, Advokat, Ret og Råd


​Indhold

JUC’s nye netværk i børns rettigheder behandler de praktiske problemstillinger i snitfladerne mellem børneret, psykologi og offentlig forvaltning.

Du træder ind i et fortroligt forum, som sætter spot på de mest aktuelle love og regler inden for børneretten, synliggør det psykologiske aspekt i behandlingen af børnesager og hjælper dig med at forstå, hvilke forudsætninger du har for at navigere sikkert på børneområdet. Netværkslederne vil sammen med indlægsholdere løbende opdatere programmerne for de enkelte møder med seneste nyt på børneområdet og inddrage cases, som kan perspektiveres til dit daglige fagområde. Hvordan handles der mest hensigtsmæssigt og sikkert på mistanke om vold, hvad kan vi lære af de seneste anbringelsessager, hvor er grænsen for digital krænkelse, og hvordan forholder Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen sig til den udvikling, som børneområdet i dag undergår?

Til hvert netværksmøde inviteres en psykolog med speciale i det konkrete emne, som vil danne den faglige ramme for dagen. Herved tilføres det psykologiske aspekt i de enkelte sager og problemstillinger og sikrer netværket en faglig tyngde som afspejler virkeligheden.

Dette er få blandt mange punkter på dagsordenen, når Kristine Schmidt Usterud fra Ret & Råd sammen med Ingrid Hartelius Dall sætter rammerne for møderne i samarbejde med en række relevante indlægsholdere. Netværket tager en tværdisciplinær tilgang til emnerne, hvilket sikrer en god balance mellem jura, psykologi, sociologi og digitalisering og dermed giver medlemmerne et praktisk udbytte med afsæt i udfordringerne i den virkelige verden.  

 


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

1. møde tema: 
Tvangsadoption - og betydningen af biologisk ophav i den forbindelse (lovgivning, praksis, væsentlige afgørelser)
Forældrekompetenceundersøgelser (lovgivning, praksis, væsentlige afgørelser, andre forhold til fortolkning)

 

 • Skolevægring inkl. psykologisk
 • Forældrekompetenceundersøgelser og psykologernes rolle her
 • Børns retssikkerhed i børnesager og børnenes perspektiv.
 • Psykologisk perspektiv på kommunikation mellem sagens parter
 • Social kontrol
 • Tvangsadoptioner
 • Det kommunale perspektiv på Børns rettigheder
 • Nyheder på forældreansvars området
 • Asylbørn i det sociale system
 • Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen
 • Processen omkring tvangsfjernelser & tvangsanbringelser
 • Persondata og børneret, samt Digital krænkelse
 • Det nye ungdomskriminalitetsnævn og kriminalitetstruede
 • Ungdomskriminalitet – herunder ungdomskriminalitetsnævnet
 • Psykisk sårbare unge – herunder samarbejdet imellem kommune og psykiatri
 • Børneundersøgelser

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt, men samtidig praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger vedrørende børns rettigheder. Netværket vil også danne en platform, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, udvikle nye kompetencer og generelt etablere relationer mellem advokater, jurister og andre, som i deres daglige virke arbejder med fagområdet. Fagområdet kræver tværfaglig kundskab. De psykologfaglige vurderinger er derfor centrale i dette netværk.


Målgruppe

Netværket henvender sig til jurister og advokater – herunder dommere, børnesagkyndige, psykologer og andre myndighedspersoner som f.eks. specialiserede socialrådgivere, der arbejder med børns rettigheder.

Netværksgruppen sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d. 30. januar 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

2. møde

tirsdag d. 26. maj 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

3. møde

onsdag d. 19. august 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

4. møde

mandag d. 2. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

 

Pris Ekskl. Moms

19.950