Netværk i Børns rettigheder


Netværksledere

 

 • Ingrid Hartelius Dall, Juridisk seniorrådgiver, Børns Vilkår
 • Kristine Schmidt Usterud, Advokat, Ret og Råd


​Indhold

JUC’s nye netværk i børns rettigheder behandler de praktiske problemstillinger i snitfladerne mellem børneret, psykologi og offentlig forvaltning.

Du træder ind i et fortroligt forum, som sætter spot på de mest aktuelle love og regler inden for børneretten, synliggør det psykologiske aspekt i behandlingen af børnesager og hjælper dig med at forstå, hvilke forudsætninger du har for at navigere sikkert på børneområdet. Netværkslederne vil sammen med indlægsholdere løbende opdatere programmerne for de enkelte møder med seneste nyt på børneområdet og inddrage cases, som kan perspektiveres til dit daglige fagområde. Hvordan handles der mest hensigtsmæssigt og sikkert på mistanke om vold, hvad kan vi lære af de seneste anbringelsessager, hvor er grænsen for digital krænkelse, og hvordan forholder Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen til den udvikling, som børneområdet i dag undergår?

Til hvert netværksmøde inviteres en psykolog med speciale i det konkrete emne, som vil danne den faglige ramme for dagen. Herved tilføres det psykologiske aspekt i det enkelte sager og problemstillinger og sikrer netværket en faglig tyngde som afspejler virkeligheden.

Dette er få blandt mange punkter på dagsordenen, når Kristine Schmidt Usterud fra Ret & Råd sammen med Ingrid Hartelius Dall sætter rammerne for møderne i samarbejde med en række relevante indlægsholdere. Netværket tager en tværdisciplinær tilgang til emnerne, hvilket sikrer en god balance mellem jura, psykologi, sociologi og digitalisering og dermed giver deltagerne et praktisk udbytte med afsæt i udfordringerne i den virkelige verden.  


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • Det nye familieretssystem
 • Børn og persondata – persondataforordningens betydning for behandling af social- og familieretlige sager
 • Digital krænkelse
 • Social kontrol
 • Mistanke om vold og seksuelle overgreb
 • Børneinddragelse i forvaltningssager
 • Anbringelsessager samt tvangsadoptioner, herunder udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser og retssikkerhed i anbringelsessager
 • Asylbørn i det sociale system
 • Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen
 • Ungdomskriminalitetsreformen herunder ungekriminalitetsnævnet


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt men samtidig praktiske niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger vedrørende børns rettigheder. Netværket vil også danne en platform, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer, udvikle nye kompetencer og generelt etablere relationer mellem advokater, jurister og andre, som i deres daglige virke arbejder med fagområdet. Fagområdet kræver tværfaglig kundskab. De psykologfaglige vurderinger er derfor centrale i dette netværk.


Målgruppe

Netværket henvender sig til jurister og advokater – herunder dommere, børnesagkyndige, psykologer og andre myndighedspersoner som f.eks. specialiserede socialrådgivere, der arbejder med børns rettigheder.

Netværksgruppen sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

JUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

1. møde

Mandag den 4. februar 2019     
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

2. møde

Torsdag den 25. april 2019    
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

3. møde

Torsdag den 29. august 2019       ​
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

4. møde

Torsdag den 28. november 2019      
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret