Netværk i Boliglejeret


Netværksledere
 

  • Michael Bech Jørgensen, Sekretariatsleder og faglig chef ved husleje- og beboerklagenævnenes sekretariat i Aarhus
  • Sune Blohm, Advokat, GALST Advokater


​Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.


 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:​
 

1. møde:
§5. stk. 2 og revision heraf, samt sammenskrivning af boligreguleringsloven & lejeloven.
 

•                  § 5.1. beregninger f.eks. sparet vedligeholdelse/
                    størrelsen af forbedringer

•                  Forsikringssager & genhusnings pligt

•                  Erstatning, fejl og mangler

•                  Det lejedes værdi, niveauer i København & Frederiksberg

•                  Fra andelslejlighed til lejelejlighed efter konkurs

•                  Nye tilskudregler

•                  OMK varsliningsregler

•                  Ændringer i antenneloven

•                  Omkostningsbestemte budgetter

•                  Energitilskud og grøn renovering

•                  Beborerrepræsentation

•                  Kvaliteten i afgørelserne - hvorfor træffes de som de gør?


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk lejeret, samt udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med lejeret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med lejeret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Mandag d. 4. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Tirsdag d. 4. februar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Onsdag d. 22. april 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Tirsdag d. 9. juni 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret