Netværk

Netværk i Børns Rettigheder

20

lektioner

21950 DKK.

Indhold

JUC’s netværk i børns rettigheder behandler de praktiske problemstillinger i snitfladerne mellem børneret og offentlig forvaltning.

Du træder ind i et fortroligt forum, som sætter spot på de mest aktuelle love og regler inden for børneretten, og hjælper dig med at forstå, hvilke forudsætninger du har for at navigere sikkert på børneområdet. Netværkslederne vil sammen med oplægsholdere løbende opdatere programmerne for de enkelte møder med seneste nyt på børneområdet og inddrage cases, som kan perspektiveres til dit daglige fagområde. Hvordan handles der mest hensigtsmæssigt og sikkert på mistanke om vold, hvad kan vi lære af de seneste anbringelsessager, hvor er grænsen for digital krænkelse, og hvordan forholder Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen sig til den udvikling, som børneområdet i dag undergår?

Dette er få blandt mange punkter på dagsordenen, når netværkslederne sætter rammerne for møderne i samarbejde med en række relevante oplægsholdere. Netværket tager en tværdisciplinær tilgang til emnerne, hvilket sikrer en god balance mellem jura, psykologi, sociologi og digitalisering og dermed giver medlemmerne et praktisk udbytte med afsæt i udfordringerne i den virkelige verden.  

 

Emner til sæson 2022- 2023

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde

 

 • Social kontrol
 • Asylbørn i det sociale system
 • Familieretshuse – sparring på afgørelser fra egen praksis
 • Børns retssikkerhed i børnesager og børnenes perspektiv
 • Nyeste retspraksis og principafgørelser indenfor børnesager
 • Barnets lov – løbende opdatering på implementeringen
 • Forældre fremmedgørelse
 • Forældre kompetence undersøgelse
 • Efterværn
 • Digital krænkelse
 • Højkonflikt skilsmissesager – hvordan beskytter man barnet
 • Børnepsykiatrien
 • Psykisk vold – hvornår er det psykisk vold?
 • Ankestyrelsens taskforce 
 • Gennemgang af straffelovens §215 A
 • Børnehusets rolle ift. Kommunernes arbejde

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt, men samtidig praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger vedrørende børns rettigheder. Netværket vil også danne en platform, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, udvikle nye kompetencer og generelt etablere relationer mellem advokater, jurister og andre, som i deres daglige virke arbejder med fagområdet. Fagområdet kræver tværfaglig kundskab. De psykologfaglige vurderinger er derfor centrale i dette netværk.


Målgruppe

Netværket henvender sig til jurister, advokater, dommere, børnesagkyndige, psykologer og andre myndighedspersoner som f.eks. specialiserede socialrådgivere og sagsbehandlere, samt andre aktører som varetager udsatte børns interesser.

Netværksgruppen sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.


Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk