Netværk

Netværk i Cirkulær økonomi og genanvendelse

Skab en bæredygtig fremtid

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål. Fokus på en bæredygtig fremtid har aldrig været mere relevant med EU's Green Deal, og regler på området med krav til en mere cirkulær tankegang. Danmark skal være med til at bidrage til omstillingen fra en lineær til en cirkulær tankegang, som skal understøtte den grønne omstilling – og det kræver nye og innovative løsninger.


Netværket i cirkulær økonomi og genanvendelse har til formål at sikre, at medlemmerne kontinuerligt oplever et kompetenceløft videns- og erfaringsmæssigt. I netværket vil der blive dykket ned i konkrete områder inden for cirkulær økonomi og genanvendelse samt dilemmaer og problemstillinger relateret til de muligheder der er for, at skabe en mere bæredygtig værdikæde. 


Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, hvorfor det vil være muligt at komme med input til indholdet af netværksmøderne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:


Den retlige ramme:
 • EU’s handleplan for cirkulær økonomi og de konkrete initiativer. Vi kigger ind i krystalkuglen – hvordan ser EU’s fremtidige regulering ud, og hvilke krav skal virksomhederne forvente, til eksempelvis due diligence, genanvendelse, producentansvar m.v.?
 • Sammenhængen med EU’s taksonomi- og bæredygtighedsrapportering.
 • Cirkulær økonomi bidrager til flere klima- og miljømål

Praktisk cirkulær omstilling: 
 • Den cirkulære tankegangs værditilbud – og hvordan man får skabt en brændende platform hos direktionen og bestyrelsen
 • Hvor skal omstillingen til en cirkulær tankegang ”bo” i virksomheden? I driften, Legal, i CSR/ESG eller et helt fjerde sted? Og hvor mange interne ressourcer skal man bruge?
 • På vej mod at kunne kalde sig cirkulær økonomisk ”miljøvirksomhed”
 • KPI’er for bæredygtighed

Datahåndtering og dokumentation:
 • Hvordan kan man dokumentere sine bæredygtighedsinitiativer internt og eksternt, herunder dataindsamling og behandling, certifikater og mærkningsordninger, greenwashing, etc.?
 • Krav til og fra samarbejdspartnere, kapitalejere, långivere, etc.

Partnerskaber: 
 • Når et plus et giver tre – brugen af partnerskaber i den grønne omstilling
 • Hvor kan værdikæden effektiviseres – både økonomi, klima og miljø?
 • Mere end en kontrakt og etiske dilemmaer (CSR)
 • Krav og muligheder ift. kunder, leverandører og regulering

 

Målgruppe

Netværket optager miljø- og/eller bæredygtighedschefer i både den offentlige og private sektor, fagfolk inden for miljø, affald, klima og cirkulær økonomi, CSR/ESG-chefer, miljøingeniører, advokater og jurister.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.