Netværk

Netværk i Compliance i den finansielle sektor

Increase capabilities & individual effectiviness

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

I løbet af sæsonen tager vi deep dives ned i spændingsfeltet mellem krav og realitet. Rollen som Head of Compliance og som Compliance Officer har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu, med skærpede interne og eksterne krav. Det stiller øgede krav til compliancefunktionens effektivitet og værdiskabelse i virksomheden. 


Der er behov for, at compliancefunktionen fastlægger en robust strategi for sit virke og træffer de nødvendige ledelsesmæssige valg for at understøtte strategien. Samtidig er behovet for metode en nødvendighed, men mange kæmper med best pratice og at skabe buy in fra topledelsen.


JUC's netværk i compliance i den finansielle sektor adresserer de vigtigste skridt mod at skabe en værdiskabende compliancefunktion, undersøger metodiske greb og ser på de udfordringer, der opstår, når hverdagen møder lovmæssige krav, omkostningsstyring og digitalisering. 


Netværket er rettet mod folk, der arbejder med compliance til hverdag, og som søger en personlig udvikling i egen metode-værktøjskasse og personlige effektivitet.


I den kommende sæson vil netværket have fokus på de personlige kompetencer og effektivitet.


I løbet af programmet har vi fokus på at udvikle den personlige værktøjskasse med kompetencer og muligheder for at arbejde mere effektivt med såvel de faglige, som de mere formidlende opgaver, som rollen stiller, herunder stakeholder management og formidling af de svære budskaber.


Kommende emner i denne sæson af netværket:

1. Møde:
 • God compliance-kultur I praksis  
 • Influering 

2. Møde: 
 • Cybersikkerhed/DORA
  • Hvordan starter man fsva. Cybersikkerhed 
  • Hvad er forventningen til compliance funktionen  

3. Møde: 
 • TBA 

4. Møde: 
 • ESG
  • Workshop 
  • Hvordan laver man effektiv compliance kontrol/testing

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Analyse af data og teknologier 
 • Sætte strøm på compliance 
 • Monitorering
 • Sanktioner      
 • Antikorruption i compliance 
 • Taksonomi-forordningen
 • Whistleblower-ordning
 • AI
 • 3.line of defence modellen
 • Adfærdsdesign
 • Agilitet i compliance-arbejdet
 • Sammenlægning af 2.line funktioner


Formål

JUC's netværk i compliance i den finansielle Sektor har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau, kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

 

Her får du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for compliance i den finansielle sektor.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket 'Compliance i den Finansielle Sektor' henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med compliance i banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner. 

 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.