Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor


Netværksledere
 

 • Michael Randrup, Senior Compliance Specialist, advokat i Ørsted
 • Heidi Gliese Hylleborg, Senior Consultant, Transcendent Group Danmark
 • Henrik Bramsnæs, Chief Compliance Officer for Nordea Kredit


Indhold

I løbet af sæsonen tager vi deep dives ned i spændingsfeltet mellem krav og realitet. Rollen som Head of Compliance og som Compliance Officer har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. Det stiller øgede krav til compliancefunktionens effektivitet og værdiskabelse i virksomheden. Der er behov for, at compliancefunktionen fastlægger en robust strategi for sit virke og træffer de nødvendige ledelsesmæssige valg for at understøtte strategien. Samtidig er behovet for metode en nødvendighed, men mange kæmper med best pratice og at skabe buy in fra topledelsen. 

JUC's Netværk i Compliance i den Finansielle Sektor adresserer de vigtigste skridt mod at skabe en værdiskabende compliancefunktion, undersøger metodiske greb og ser på de udfordringer, der opstår, når hverdagen møder lovmæssige krav og digitalisering. Netværket er rettet mod folk, der arbejder med compliance til hverdag, både som afsender og modtager af compliance rapporten. 

 

INCREASE CAPABILTIES & INDIVIDUAL EFFECTIVINESS  

WHAT: Increase experience through network and other international practices 

HOW TO: Subject and tool deep dives and workshops 

OUTCOME: Increase capabilities 

  

1. Møde:

Compliance by design 

Værdiskabende complianceundersøgelser  

Procesoptimering og systemunderstøttelse i compliancefunktionen 

 

2. Møde:
Omdømmemæssige risici 

Hvordan måler man dem 

Hvordan håndterer man dem  

 

3. Møde: 

Governance

Fit & Proper   

Samarbejde mellem forsvarslinjer 

New three lines model  

Policy Governance 

   

4. Møde: 

Forbrugerbeskyttelse 

Optimering af kundeklagedata 

Produkt governance 
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Taksonomi-forordningen
 • ESG-disclosure
 • Whistleblower-ordning
 • AI
 • 3.line of defence modellen
 • Adfærdsdesign
 • Dataanalyse
 • Agilitet i compliance-arbejdet
 • Brug af risikomodeller i risikovurderinger
 • Sammenlægning af 2.line funktioner

 

 

Formål

JUC Netværket i Compliance i den Finansielle Sektor har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

 

Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer indenfor compliance i den finansielle sektor.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i Compliance i den Finansielle Sektor henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med compliance i banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner. 

 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmerne på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 14. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 6. december 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

torsdag d 9. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

torsdag d 4. maj 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network