Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor


Netværksledere
 

 • Michael Randrup, Senior Compliance Specialist, advokat i Ørsted
 • Heidi Gliese Hylleborg, Senior Consultant, Transcendent Group Danmark


Indhold

I løbet af sæsonen tager vi deep dives ned i spændingsfeltet mellem krav og realitet. Rollen som Head of Compliance og som Compliance Officer har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. Det stiller øgede krav til compliancefunktionens effektivitet og værdiskabelse i virksomheden. Der er behov for, at compliancefunktionen fastlægger en robust strategi for sit virke og træffer de nødvendige ledelsesmæssige valg for at understøtte strategien. Samtidig er behovet for metodisk kunne en nødvendighed, men mange kæmper med best pratic og skabe buy in fra topledelsen. 

JUC's netværk i Compliance i den Finansielle Sektor adresserer de vigtigste skridt mod at skabe en værdiskabende compliancefunktion, undersøger metodiske greb og ser på de udfordringer der opstår,  når hverdagen møder lovmæssige krav og digitalisering. Netværket er rettet mod folk der arbejder med compliance til hverdag, både som afsender og modtager af compliance rapporten. 

 

1. møde:

GDPR & Digitalisering i relation til compliance arbejdet. 
 

 • Praktisk vinkel på udvikling af virksomhedens compliancefunktion.
 • Drøfter grænserne mellem Compliance og Juridisk afdeling
 • 3 lines of defense: hvordan får man den 1. linje til at tage ejerskab?
 • Opsætning af et effektivt compliancesystem
 • Buy in
 • State of the art inden for teknologi på compliance området
 • Dokumentationsværktøjer
 • Lavpraktiske løsninger i forbindelse med compliance, herunder egenkontrol
 • Risikovurderinger i compliance (praktiske erfaringer hermed)
 • Compliance rapport
 • Hvordan ser fremtidens compliancefunktion ud?
 • Hvordan implementeres compliancefunktionens strategi effektivt

 

 

 

 

 

Formål

JUC Netværket i Strategisk Compliance i den Finansielle Sektor har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

 

Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer indenfor compliance i den finansielle sektor.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i Strategisk & Operationel Compliance i den Finansielle Sektor henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med compliance i banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner. 

 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
onsdag d. 02. oktober 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
tirsdag d. 10. december 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
torsdag d. 12. marts 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
torsdag d. 14. maj 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret