Netværk

Netværk i Digitalt Byggeri

Hvordan integrerer vi digitale værktøjer med kompetencer?

20

lektioner

23950 DKK.

Hør mere om netværket her

Indhold

I byggebranchen hænger særligt ét spørgsmål i luften: hvordan integrerer vi digitale værktøjer med kompetencer?


Bedre udnyttelse af de digitale muligheder på tværs af hele branchen kan være med til skabe vækst. Digitale værktøjer skaber større gennemsigtighed i branchen, hvilket tilskynder til et øget fokus på fælles mål frem for suboptimering – samtidig med at det skaber et bedre grundlag for projektering, som er med til at sænke mængden af fejl. 


Data om byggeriet og digitale værktøjer åbner desuden op for større indsigt i, hvordan branchen og bygninger fungerer, og danner grundlag for innovation og nye løsninger, som konsoliderer best practice.


Netværket i digitalt byggeri imødekommer byggeriets kompetencebehov inden for digitalisering. Vi tager de mest aktuelle temaer op på møderne, men allerede fra første dag vil dine udfordringer og behov være i fokus.


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 


 • IKT, BIM og VDC. Hvordan kan vi øge produktiviteten og kvaliteten i byggebranchen gennem øget digitalisering?
 • BIM og IKT for infrastruktur-projekter, herunder særlige fordele ved IFC 4.3 og klassifikation med CCI.
 • Hvordan får vi menneskerne med, så der ikke bliver et A-hold og et B-hold. Nedbrydning af de interne siloer i virksomheden/organisationen? Styrker samarbejdet og vidensdeling ved at blive mester i udveksling og aflevering af data.
 • Er IKT en særlig ydelse og faglighed eller er det en metode, som er grundlag for alt arbejde i byggebranchen? IKT-ledelse vs. projekteringsledelse?
 • Automation og AI. Droner, robotter, punktskyer, blockchain og argumented reality. Hvordan navigerer vi i fremtidens teknologi?
 • Udbudsformer, leverandørprojektering med fokus på overgang fra rådgiver til entreprenør.
 • Bedre udnyttelse af data og digitale værktøjer.
 • Hvordan arbejder man med bæredygtighed? F.eks. energiberegning, DGNB, CLT og LCA – og hvordan kobler man det til vores digitale værktøjer?

 

Formål

Digitalisering er med til at koble idé, design, udførelse og brug sammen på en måde, der fremmer produktivitet, kvalitet og ressource besparelser. Ved at bruge digitale værktøjer kan man tidligt i byggeprojektet organisere og tilrettelægge byggeprocessen digitalt og sikre, at de næste aktører i kæden får de rette data videregivet på det rette tidspunkt. 


Bedre planlægning og koordinering ved hjælp af digitale værktøjer kan bl.a. bidrage til at mindske den spildtid, der udgør over 60 pct. af håndværkernes arbejdstid på et byggeprojekt.


Dette netværk i digitalt byggeri giver dig mulighed for, at diskutere muligheder og udfordringer ved digitale løsninger eller manglen på dem. Sammen skaber vi et forum, hvor der både på et akademisk og praktisk niveau, kan diskuteres aktuelle temaer, udveksles erfaringer og opnås ny viden på området.


Målgruppe

Netværket i digitalt byggeri er for dig, der arbejder med digitalisering i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du takler relaterede udfordringer inden for digitalisering.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:


 • IKT-leder
 • Landskabsarkitekter
 • Softwareudviklere
 • Bygningskonstruktører
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Projektledere
 • Entreprenører
 • producenter

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med netværkspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant materiale på JUC’s online materialeportal.


Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.