Netværk

Netværk i Digitalt Byggeri

Hvordan integrerer vi digitale værktøjer med kompetencer?

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Hør mere om netværket her

Indhold

I byggebranchen hænger særligt ét spørgsmål i luften: hvordan integrerer vi digitale værktøjer med kompetencer?

Bedre udnyttelse af de digitale muligheder på tværs af hele branchen kan være med til skabe vækst. Digitale værktøjer skaber større gennemsigtighed i branchen, hvilket tilskynder til et øget fokus på fælles mål frem for suboptimering, samtidig med at det skaber et bedre grundlag for projektering, som er med til at sænke mængden af fejl. 

Data om byggeriet og digitale værktøjer åbner desuden op for større indsigt i, hvordan branchen og bygninger fungerer og danner grundlag for innovation og nye løsninger, som konsoliderer best practice.

Netværket i digitalt byggeri imødekommer byggeriets kompetencebehov inden for digitalisering. Vi tager de mest aktuelle temaer op på møderne, og allerede fra første dag vil dine udfordringer og behov være i fokus.


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 


 • Gængse standarder:
  - Dikon Bygningsdelsspecifikationer
  - CCS/CCI
  - BIM7AA/BIM TypeCode
  - Molios IKT-specifikationer/IKT-manual

 • Landinspektørens digitalisering
  - GIS møder BIM
  - Landinspektør-opmåling
  - Fra punkt til objekt (tolerancer og opretning)
  - Ny teknologi (droner, AI, laser/lidar, fotogrametri, GPS til telefonen)

 • Tværfaglig proces
  - Integreret aflevering (IPD)
  - Hvad opnår ingeniørerne, når de køber arkitekter?
  - Hvad får entreprenørerne ud af at lave design/built i eget hus?

 • Bæredygtighed
  - EU's taksonomi
  - DGNB
  - DesignLCA


Målgruppe

Netværket i digitalt byggeri er for dig, der arbejder med digitalisering i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du tackler relaterede udfordringer inden for digitalisering.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 

Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:

 • IKT-leder
 • Landskabsarkitekter
 • Softwareudviklere
 • Bygningskonstruktører
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Projektledere
 • Entreprenører
 • Producenter

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.