Netværk

Netværk i Digitalt Byggeri

Hvordan kan vi integrere digitale værktøjer med kompetencer

20

lektioner

23950 DKK.

Hør mere om netværket her

Indhold

I byggebranchen hænger særligt ét spørgsmål i luften: hvordan integrerer vi digitale værktøjer med kompetencer?

Bedre udnyttelse af de digitale muligheder på tværs af hele branchen kan være med til skabe vækst.
Digitale værktøjer skaber større gennemsigtighed i branchen, hvilket tilskynder til et øget fokus på fælles mål frem for suboptimering – samtidigt med at det skaber et bedre grundlag for projektering, som er med til at sænke mængden af fejl. Data om byggeriet og digitale værktøjer åbner desuden op for større indsigt i, hvordan branchen og bygninger fungerer og danner grundlag for innovation og nye løsninger som konsoliderer best practice.

Netværket i Digitalt Byggeri imødekommer byggeriets kompetencebehov indenfor digitalisering. Vi tager de mest aktuelle temaer op på møderne, men allerede fra første dag vil dine udfordringer og behov være i fokus.


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • IKT, BIM og VDC. Hvordan kan vi øge produktiviteten og kvaliteten i byggebranchen gennem øget digitalisering?
 • BIM og IKT for infrastruktur-projekter, herunder særlige fordele ved IFC 4.3 og klassifikation med CCI.
 • Hvordan får vi menneskerne med, så der ikke bliver et A-hold og et B-hold. Nedbrydning af de interne siloer i virksomheden/organisationen? Styrker samarbejdet og vidensdeling ved at blive mester i udveksling og aflevering af data.
 • Er IKT en særlig ydelse og faglighed eller er det en metode, som er grundlag for alt arbejde i byggebranchen? IKT-ledelse vs. projekteringsledelse?
 • Automation og AI. Droner, robotter, punktskyer, blockchain og argumented reality. Hvordan navigerer vi i fremtidens teknologi?
 • Udbudsformer, leverandørprojektering med fokus på overgang fra rådgiver til entreprenør.
 • Bedre udnyttelse af data og digitale værktøjer.
 • Hvordan arbejder man med bæredygtighed? F.eks. energiberegning, DGNB, CLT og LCA – og hvordan kobler man det til vores digitale værktøjer?

 

Formål

Digitalisering er med til at koble idé, design, udførelse og brug sammen på en måde, der fremmer produktivitet, kvalitet og ressource besparelser. Ved at bruge digitale værktøjer kan man tidligt i byggeprojektet organisere og tilrettelægge byggeprocessen digitalt og sikre, at de næste aktører i kæden får de rette data videregivet på det rette tidspunkt. Bedre planlægning og koordinering ved hjælp af digitale værktøjer kan bl.a. bidrage til at mindske den spildtid, der udgør over 60 pct. af håndværkernes arbejdstid på et byggeprojekt.

Netværket giver dig mulighed for at diskutere muligheder og udfordringer ved digitale løsninger eller manglen på dem. Sammen skaber vi et forum, hvor der både på et akademisk og praktisk niveau kan diskuteres aktuelle temaer, udveksles erfaringer og opnås ny viden på området.


Målgruppe

Netværket i Digitalt Byggeri er for dig, der arbejder med digitalisering i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du takler relaterede udfordringer inden for digitalisering.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:

 • IKT-leder
 • Landskabsarkitekter
 • Softwareudviklere
 • Bygningskonstruktører
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Projektledere
 • Entreprenører
 • producenter

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med netværkspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.