Netværk i Diversitet, Inklusion og Ligestilling


Netværksledere

 

  • Maria Brask, Grundlægger og partner, HuMatuRity
  • Natalia Rogaczewska, Stifter og direktør, Værdbar og direktør i Kvindeøkonomien

 

Om netværket

Ønsker i at skabe bedst mulige betingelser for mennesker og jeres forretning? At jeres forretning bliver respekteret for at sikre social retfærdighed både nu og i fremtiden og for at skabe kontinuerlig værdi til ligestilling, diversitet og inklusion? En mangfoldig og inkluderende kultur skabes bl.a. vha. god selskabsledelse og ved at drive forretningen socialt ansvarligt. Accepterer vi den nye virkelighed eller holder vi stædigt fast i det vi kender?

 

Diversitet, inklusion og ligestilling er derfor et spørgsmål om need-to-do. Det handler om evnen til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, for at styrke konkurrenceevne og relevans på sigt. I netværket vil du blive mødt med målrettet information om frivillige forpligtelser, lovgivning, praktiske værktøjer.

 

Vi ser på hvordan disse værdier på en strategisk og værdiskabende måde kan integreres med virksomhedens kerneaktiviteter, så disse gradvist udvikles til at bidrage endnu mere til løsning af samfundsudfordringer, og herigennem bidrager til virksomhedens forretningssucces. Netværket fokuserer også på netværksdeltagernes egne erfaringer og de barrierer de er blevet mødt med for at kunne opnå succes med agendaen.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 

  • Hvad er vores forpligtelser

At respektere ligestilling, diversitet og inklusion – hvorfor, hvad & hvordan?

 

  • Tema - Diskrimination

Vi vender potentialer og udfordringer ud fra vores identificerede negative indvirkninger og internationale standarder så som køn, etnicitet, alder, religion, handicap, seksuel orientering m.v.

 

  • Talent Management

Evnen til at kunne tiltrække og fastholde talenter samt styrke og udvikle egen konkurrenceevne. Det kræver, at de eksisterende ledere klædes på til at kunne imødekomme de krav, som den kommende generation efterspørger og for at kunne drive den nødvendige forandring.

 

  • Hvilke regler og lovgivning gælder på området både nationalt og internationalt

Bliv opdateret på den nyeste lovgivning og hvilken betydning den får. Her kigger vi på den ny-vedtagne lov om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og kommende EU-lovgivning om CSR-rapportering og løntransparens, whistleblower/ ret til afhjælpning mv.

 

  • Tema – Barsel

Vi drøfter konkrete løsninger til øget ligestilling og diversitet, som fx strategisk håndtering af barsel. Vi undersøger potentialerne i god håndtering af barslen som et konkurrenceparameter. Ligeledes kigger vi nærmere på de nye barselsregler og afrapporteringskrav.

 

  • Personlig bias.

Hvad vil det sige at være en empatisk leder og have et inkluderende mindset – hvad skal man gøre og ikke gøre når man har et ledelsesansvar.

Èn af fremtidens ledelseskrav er, at man understøtter og fremmer ligestilling, diversitet og inklusion. Det kræver, at man er bevidst om og arbejder med sine bias. Vi kigger nærmere på en Neuroscience baseret tilgang som kan hjælpe med at bryde med personlige bias.

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 


Formål

Der er behov for et forum for inklusion, ligestilling og diversitet – et sted hvor man kan mødes og drøfte udfordringer og blive inspireret til løsninger, hvad angår strategi, håndtering, implementering og rapportering. Netværket har fokus på den kønsmæssige ligestilling, diversitet og inklusion, fordi de ting hænger sammen. Når opmærksomheden på den kønsmæssige ligestilling øges, skabes der ringe i vandet i forhold til den brede diversitetsagenda.

 

Netværket mødes 4 gange årligt i ca. 5 timer pr. gang. Hvert netværksmøde vil bestå af inspirerende oplæg og præsentation af ny viden fra fagligt relevante eksperter. Der er lagt op til drøftelse og debat blandt netværkets deltagere samt konkrete, praktiske øvelser, der giver deltagerne nye indsigter og værktøjer med hjem i forhold til, hvordan de selv helt konkrete kan bidrage til øget ligestilling, diversitet og inklusion. 


Målgruppe

Netværket har en bred målgruppe da det er et universelt fag. Det henvender sig til personer i stillinger med beslutningskompetence. Målgruppen er primært HR-chefer, talent management, bæredygtighedskonsulenter og personer i en sustainability stilling med fokus på diversitets-/ligestillingsdagsordenen, chefjurister, juridiske konsulenter og advokater. Netværket henvender sig til personer i den offentlige og private sektor, som ønsker at forstå sammenhængen mellem lovkravene inden for ligestilling og diversitet og de potentialer, der er i at arbejde strategisk med området – herunder, hvordan det kan fungere som platform for bedre ledelse i branchen og øget trivsel, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 


Materiale

 

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Møde 1

torsdag d 24. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 2

torsdag d 2. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 3

onsdag d 12. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 4

torsdag d 15. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network