Netværk i Diversitet og Ligestilling


Netværksledere

 

  • Maria Brask, Grundlægger og partner, HuMatuRity
  • Natalia Rogaczewska, Stifter og direktør, Værdbar og direktør i Kvindeøkonomien

 

Indhold

 

Ønsker i at skabe bedst mulige betingelser for mennesker og jeres forretning? At jeres forretning bliver respekteret for at sikre social retfærdighed både nu og i fremtiden og for at skabe kontinuerlig værdi til ligestilling, diversitet og inklusion? En diverse og inkluderende kultur skabes bl.a. vha. god selskabsledelse og ved at drive forretningen socialt ansvarligt.

 

Accepterer i den nye virkelighed eller holder i stædigt fast i det vi kender?

 

I undersøgelsen Fremtidens Jurist 2020 svarer knap 70 pct. af 3.500 adspurgte jurister mellem 23-29 år, at der er for lidt diversitet i ledende stillinger. Derudover mener ca. 60 pct., at deres arbejdsgivere halter efter i forhold til ligestillings- og diversitetsspørgsmål – og ca. 80 pct. af de kvindelige virksomhedsjurister oplever, at det er sværere for kvinder end mænd at opnå lederstillinger. Undersøgelsen viser også, at det særligt er de yngre jurister, der har den opfattelse.

 

Ligestilling og diversitet er derfor et spørgsmål om need-to-do for advokatbranchen. Det handler om evnen til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, for at styrke konkurrenceevne og relevans på sigt. I netværket vil du blive mødt med målrettet information om frivillige forpligtelser, lovgivning, praktiske værktøjer, strategisk håndtering af ligestilling, diversitet & inklusion.

 

Allerede fra første møde vil du blive klædt professionelt på, til at kunne deltage på lige fod med andre i ligestilling, diversitet og inklusionsdebatten. Netværket fokuserer også på netværksdeltagernes egne erfaringer og de barrierer de er blevet mødt med for at kunne opnå succes med ligestillingsagendaen.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 

  • Hvilke regler og lovgivning gælder på området både nationalt og internationalt

Bliv opdateret på den nyeste lovgivning og hvilken betydning den får. Her kigger vi på den ny-vedtagne lov om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og kommende EU-lovgivning om CSR-rapportering og løntransparens, whistleblower/ ret til afhjælpning mv.

 

  • Diversitet og ligestilling på dagsordenen i advokatbranchen

Der er en stor udfordring i advokatbranchen, når det kommer til tiltrækning og fastholdelse af talenter. Der bliver diskuteret spørgsmål som: Hvordan bruges strategi, frivillige forpligtelser og lovkrav til at skabe bedre kultur og trivsel i advokatbranchen?

Det kræver, at de eksisterende ledere klædes på til at kunne imødekomme de krav, som den kommende generation efterspørger og for at kunne drive den nødvendige forandring.

 

  • Ligestilling, diversitet og inklusion, samt egne forpligtelser

Vi vender potentialer og udfordringer ud fra vores identificerede negative indvirkninger og internationale standarder så som køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering.

 

  • Tema – Barsel

Vi drøfter konkrete løsninger til øget ligestilling og diversitet, som fx strategisk håndtering af barsel. Barsel er i dag en af de største barrierer for kvindelige jurister, men flere og flere mænd tager eller ønsker at tage barsel. Derfor undersøger vi potentialerne i at anskue god håndtering af barslen som et konkurrenceparameter. Ligeledes kigger vi nærmere på de nye barselsregler og afrapporteringskrav.

 

  • Personlig bias

Hvorfor og hvordan skal man arbejde med sin egen personlige bias, når man sidder i en ledende stilling eller er beslutningstager?

Èn af fremtidens ledelseskrav er, at man understøtter og fremmer ligestilling, diversitet og inklusion. Det kræver, at man er bevidst om og arbejder med sine bias. Vi kigger nærmere på en Neuroscience based tilgang der kan være medvirkende til at kunne bryde med sine personlige bias.

 

Netværksdeltagerne vil blive bedt om input og ønsker til de kommende netværksmøder og således have medbestemmelse over diverse temaer og den ønskede gennemgang af emner. Netværkslederne vil ligeledes sikre at nyeste tiltag, kommende og ny lovgivning vil blive gennemgået på møderne. 

 


Formål

 

Der er behov for et forum om ligestilling og diversitet, hvor advokater, jurister og HR kan mødes og drøfte udfordringer, og blive inspireret til løsninger på at øge ligestilling og diversitet i branchen. Netværket har fokus på den kønsmæssige ligestilling, diversitet og inklusion, fordi de ting hænger sammen og fordi den kønsmæssige ulighed pt. er én af de største udfordringer for advokatbranchen. Når opmærksomheden på den kønsmæssige ligestilling øges, skabes der ringe i vandet i forhold til den brede diversitetsagenda.

Netværket mødes 4 gange årligt i ca. 5 timer pr. gang. Hvert netværksmøde vil bestå af inspirerende oplæg og præsentation af ny viden fra fagligt relevante eksperter. Der er lagt op til drøftelse og debat blandt netværkets deltagere samt konkrete, praktiske øvelser, der giver deltagerne nye indsigter og værktøjer med hjem i forhold til, hvordan de selv helt konkrete kan bidrage til øget ligestilling, diversitet og inklusion. 


Målgruppe

 

Netværket henvender sig til personer i stillinger med beslutningskompetence. Målgruppen er primært chefjurister, juridiske konsulenter, advokater, HR-chefer, talent management og personer i en sustainability stilling med fokus på diversitets-/ligestillingsdagsordenen. Netværket henvender sig til personer i den offentlige og private sektor, som ønsker at forstå sammenhængen mellem lovkravene inden for ligestilling og diversitet og de potentialer, der er i at arbejde strategisk med området – herunder, hvordan det kan fungere som platform for bedre ledelse i branchen og øget trivsel, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 


Materiale

 

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Møde 1

torsdag d 24. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 2

torsdag d 2. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 3

onsdag d 12. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 4

torsdag d 15. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network