Netværk

Netværk i Eksportkontrol og sanktioner

Trade Compliance: Viden om og erfaringer (best practice og typiske fejl og misforståelser) med overholdelse af eksportkontrol og sanktioner

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Eksportkontrol og sanktioner er væsentlige elementer for alle virksomheder, der har berøring med udlandet. Det kan for eksempel være at kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, befinder sig udenfor landets grænser, teknologi, software eller produkter, der håndteres, har sin oprindelse i Amerika, eller der handles i US-dollars.


Virksomheder kan opleve, at flere landes trade compliance regler skal overholdes på samme tid, enten fordi regler har jurisdiktion over en bestemt transaktion eller fordi, det er aftalt i nogle af virksomhedens kontrakter.


Der er tale om nogle særdeles dynamiske områder, som har udviklet sig markant i de senere år, og hvor fremtiden byder på yderligere forandringer i tråd med geopolitiske udfordringer.


Det stiller store krav til virksomheder og medarbejdere på området, at være opdateret på de seneste regulatoriske krav og forventninger fra myndigheder og samarbejdspartnere. Det er derfor mere vigtigt end nogensinde, at eksportkontrol og sanktioner tages med i virksomhedernes compliance bestræbelser.


Netværkets formål er at sikre, at medlemmerne kontinuerligt oplever et kompetenceløft videns- og erfaringsmæssigt. I netværket kombineres indlæg med et højt fagligt niveau med en praktisk tilgang, hvor aktuelle temaer og problemstillinger inden for trade compliance kan drøftes, og praktiske erfaringer kan udveksles. Det er vores mål, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få indsigter i best practise og typiske fejl og misforståelser, tilegne sig ny viden og generelt skabe kontakt blandt medlemmer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med dette område.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:


Eksportkontrol 
 • Den relevante lovgivning på området (EU, US m.fl.), forventninger og krav fra myndighederne, og hvordan man som virksomhed klassificerer sine produkter og tjenester
 • Ansøgningsprocesser, tilladelser og samarbejde med myndighederne, herunder håndtering af kontrolbesøg
 • “Catch all” vurderingen. Produkter kan være underlagt eksportkontrol, selvom de ikke står på listerne. Det kræver at virksomheder kender produkter og slutbrug. Hvordan håndteres det i praksis?
 • Afgrænsningen op imod relevante militære lister herunder ITAR

Sanktioner
 • EU, USA og andre landes sanktioner. Overvejelser om virksomhedens geografiske og produktmarkeder  
 • Due diligence eller “Know Your Customer”- hvor langt skal man gå for at sikre identifikation af sanktionerede parter
 • Automatisering af screeningsprocesser
 • Risici samt forventninger og krav fra myndighederne i forhold til sanktioner og virksomhedens compliance program
 • Håndtering af det amerikanske forbud mod “facilitation”

Intern kontrol i virksomhederne 
 • Hvilke kontroller skal som minimum etableres
 • Findes der typisk kontroller allerede i en virksomhed, som kan udvides til trade compliance processer
 • Hvad forventer myndighederne
 • Hvordan opdager man om en ny kontrol er nødvendig

IP 
 • Kan IP være underlagt trade compliance
 • Hvordan håndteres kontrol med teknologi og IP rettigheder
 • Håndtering af udviklingssamarbejder med udenlandske universiteter herunder amerikanske universiteter

Trade Compliance Program
 • Lighedspunkter og forskelle mellem andre compliance programmer og myndighedernes forventninger til trade compliance programmer
 • Hvordan sikrer man en træning, der indfrier myndighedernes forventninger hertil
 • Kan en virksomheds compliance kultur måles og ændres
 • Håndtering af myndighedernes henvendelser indenfor området på bedste måde
 • Hvordan håndterer en virksomhed bedst en overtrædelse af trade compliance reglerne.

Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling


Målgruppe

Netværket i eksportkontrol og sanktioner er for dig, der arbejder direkte med områderne i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du håndterer krav og forventninger samt konkrete udfordringer relateret til eksportkontrol og sanktioner. Også viden om hvad der rykker sig inden for områderne.
 
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, så du som deltager får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:
 • Compliance officers og managers, export control officer, sanctions officer, integrity officer 
 • Trade compliance specialist, export control specialist 
 • Global trade sanctions director 
 • Group security & compliance manager
 • Senior legal counsel & Chief legal counsel
 • Head of compliance, Head of export, Head of sanctions
 • Virksomhedsjurister 
 • Advokater
 • HR

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.