Netværk i Erhvervsdrivende Fonde


Netværksledere
 

 • Søren Nue Clausen, Chief Legal Advisor og fondsekspert, Danske Invest Management A/S

 • Kristoffer Hemmingsen, Statsautoriseret revisor og director, Deloitte

 • Johan Weihe, Advokat og partner, Bech-Bruun
   

Indhold

Den unikke symbiose mellem forretning og filantropi, som danske erhvervsdrivende fonde befinder sig i, afføder årligt 4-5 mia. kr. som uddeles til almennyttige formål. På driftssiden er det samtidigt lykkedes de 45 største fonde at fordoble formuerne på bare 10 år, beretter konsulenthuset Kraft & Partners. Det går godt for de erhvervsdrivende fonde, men forude venter en ny virkelighed, som karakteriseres af lovreguleringer. For visse fonde kan de nye reguleringer spænde ben for ambitionerne, mens der for andre vil være muligheder for at tilføre mere værdi og robusthed i ledelsen.

Den 1. januar 2015 trådte en række fondsregler i kraft, som stiller større krav til erhvervsdrivende fondes ledelse, har et stigende fokus på åbenhed, skærper tilsynet og redefinerer revisorens rolle - regler som understøttes af anbefalingerne for god fondsledelse. Stramningerne er et resultat af Erhvervsstyrelsens øgede fokus på driften af de erhvervsdrivende fonde. Som fondsmyndighed intensiverer Erhvervsstyrelsen nemlig tilsynet til fondene og har alene øget antallet af kontrolsager til over 200; en stigning på 150 procent på blot to år. 

JUC byder velkommen i et netværk, som stiller skarpt på de nye reglers betydning for de danske erhvervsdrivende fonde. I netværket behandles de forskellige problemstillinger fra stiftelse af en fond til vedtægtsændringer, regnskabsmæssige forpligtelser og opløsningen af fonde. Netværket går i dybden med de faglige og praktiske udfordringer, der er ved implementeringen af den nye fondslov. 

 

Emneliste til kommende sæson.

 • L71 – Fondsbeskatningsloven (Ny model evalueres politisk første halvår 2018 og vedtages ved lov primo 2019)
 • Hvordan fungerer loven
 • Fondsbestyrelsens opgaver, sammensætning og samspil med ledelse og omverdenen
 • Donationer til datterselskaber
 • Anbefalinger for god fondsledelse
 • Engageret ejerskab
 • Kompetencer i Bestyrelsen
 • Skattemæssige udfordringer og skatteplanlægning
 • Selvevalueringer
 • Effektmålinger og opfølgning på uddelinger
 • Bestyrelsesansvar
 • Udefrakommende bistand og indflydelse på fonde (også politisk)
 • Hvordan sikrer vi fondsformen fremadrettet (og gør den attraktiv)

 

Tentative møderække:
 

1. møde

Tema – Uddelinger og Ligedeling

 

2. møde:

Tema – Bestyrelsen kompetencer

 

3.møde:

Tema – Forvaltning af midler herunder SKAT
 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 


Formål

Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor drift af erhvervsdrivende fonde, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt professionelle, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervsdrivende fonde på strategisk, operationel eller juridisk plan.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Målgruppe

Netværket er primært møntet på professionelle, der til dagligt arbejder med fonde på bestyrelsesniveau, herunder medlemmer af bestyrelsen, direktører og regnskabsmedarbejdere med tilknytning til erhvervsdrivende fonde. 

Netværkets faglige indhold og sammensætning er specielt skræddersyet til bestyrelsesmedlemmer, hvorfor det forventes, at du som deltager har medansvar for driften i en erhvervsdrivende fond.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, således deltagerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

 

Dag 1

Mandag d. 12. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 2

Tirsdag d. 12. marts 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 3

Torsdag d. 6. juni 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 4

Torsdag d. 12. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret