Netværk i Erhvervslejeret


 

Netværksledere
 

 • Leif Djurhuus, Advokat og partner, Plesner Advokatfirma
 • Jeppe Holt, Advokat og partner, KLAR Advokater


Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværkslederen er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Seneste bestemmelser/ ny kontraktbestemmelse baseret på seneste retspraksis
 • Lejers ret til ændringer
 • Retskraft for så vidt angår kendelser og afgørelser for fremtidige sager
 • Habilitet for lægdommerne
 • Moms ved afståelse af lejemål
 • Syn og skøn – erfaringer fra praksis og domstolene
 • Markedslejeret
 • Skønserklæringer
 • Fraflytninger, vedr. mangler og standard i lejekontrakt
 • Kontraktfejl
 • Arealer & domme derpå, BEK 311
 • Henlæggelser og afskrivninger
 • Væsentlige mangler
 • Nøglepenge og disses betydning for lejeforholdet og markedslejen
 • Sammenligningslejemål og problemstillinger omkring disse og markedslejen


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk erhvervslejeret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervslejeret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.   


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med erhvervslejeret i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 


1. møde
tirsdag d. 18. juni 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
mandag d. 09. september 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
onsdag d. 04. december 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
onsdag d. 05. februar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret