Netværk i Erhvervslivets tvister


Ledere og indlægsholdere

 

 • Jacob Møller Dirksen, Partner hos Accura Advokatpartnerselskab
 • Lotte Noer, Partner hos KLAR Advokater


​Indhold

Netværket favner både processuelle og faglige discipliner af betydning for de advokater og jurister, som beskæftiger sig med at håndtere erhvervslivets mest komplekse tvister og kriser. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere – sigtet er at ramme de mest aktuelle emner og udviklingstendenser.

Hvert emne belyses i et 360-graders perspektiv, hvor der f.eks. drøftes om: Hvilke forebyggelsesmuligheder findes? Smarte håndteringsskridt? Hvilke typer tab, erstatningskrav, bøder m.v. oplever vi pt. eksponeres mod virksomheden, dens aktører og stakeholders?

Hvert netværksmøde vil have faglige indlæg på højt niveau om emnet, men også tid til at medlemmerne af netværket kan debattere emnet og bidrage med egne erfaringer fra deres hverdag som eksperter i erhvervslivets tvister.

 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • Post M&A disputes – forebyggelse, håndtering og forsikringsdækning
 • Mediation i erhvervstvister – erfaringer, forberedelse, hvornår virker det, og slår det for alvor igennem nu?
 • Bevisførelse i nationale og internationale voldgiftssager.
 • Udviklingstendenser inden for ledelsesansvar – nye sagstyper, større krav, forsikringer
 • Securities claims – forebyggelse, håndtering, ledelsesansvarEffektiv fuldbyrdelse, nationalt og internationalt – foreløbige retsmidler, sikring af krav mod modpartens ledelse eller ejerkreds (ved insolvens).
 • Cyber crime - forebyggelse, håndtering, ledelsesansvar. Hvordan forebygger man godt nok, og hvad er det for forventelige sager der opstår i kølvandet på et cyber attack?
 • Voldgift vs. domstolsafgørelse, fordele og ulemper (pris, håndhævelse, appelmulighed, fortrolighed, hastighed).
 • Karteller og markedsmisbrug – forebyggelse, håndtering, ledelsesansvar
 • Aktuelle sager og nyeste udvikling. Erfaringsudveksling.
 • Kommunikation og mediehåndtering i kritiske situationer.

 

Formål

Udover faglig opkvalificering på højt niveau får du mulighed for sparring med ligesindede om både teoretiske og praktiske emner. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. 


Målgruppe

Netværket optager advokater og virksomhedsjurister, samt andre aktører, som finder emnet relevant og har erfaring med erhvervstvister i praksis. Virksomhedsside, myndigheds- og regnskabsside dækkes via. indlæg.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
onsdag d. 06. maj 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
torsdag d. 27. august 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
tirsdag d. 27. oktober 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
tirsdag d. 08. december 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret