Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring


Netværksledere
 

 • Søren Lundsgaard, Advokat og partner, Lundsgaard & Partnere
 • Lars Lindencrone Petersen, Videnpartner, Bech-Bruun


​Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Aktuel retspraksis og lovgivning
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Bevisførelse i civile sager
 • M&A-forsikringer 
 • Skelsættende domme og afgørelser fra de danske og europæiske domstole og myndigheder
 • Kompliceret erstatnings, ansvars og forsikrings problematikker
 • Særregler
 • Parternes adgang til bevisførelse i den civile retspleje
 • Cyber Crime og IT-sikkerhedsret
 • Byggeriets forsikringer
 • Erstatningsansvar
 • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater
 • Vejrligsskader og det offentlige ansvar
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Skadelidtes egen skyld
 • Identifikation med rådgiver og det solidariske ansvar
 • Dækningsmæssige forhold for partnerne og medarbejdere som følger af rådgiveransvar ved udtræden og indtræden
 • Springende regres

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

 

 

Dag 1

Torsdag d. 10. januar 2019      
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Mandag d. 29. april 2019     
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Tirsdag d. 13. august 2019     
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Onsdag d. 30. oktober 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret