Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring


Ledere og indlægsholdere
 

 • Lars Bo Langsted, professor, Aalborg Universitet,
 • Søren Lundsgaard, advokat og partner, Lundsgaard & Partnere
 • Henrik Lando, professor i retsøkonomi på juridisk institut, CBS 


​Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Løbende gennemgang af ændringer i retspraksis
 • Skelsættende domme og afgørelser fra de danske og europæiske domstole og myndigheder
 • Ny lovgivning på området
 • Kompliceret erstatnings, ansvars og forsikrings problematikker
 • Særregler
 • Parternes adgang til bevisførelse i den civile retspleje
 • Cyber Crime og IT-sikkerhedsret
 • Byggeriets forsikringer
 • Erstatningsansvar
 • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater
 • Vejrligsskader og det offentlige ansvar
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Skadelidtes egen skyld
 • Identifikation med rådgiver og det solidariske ansvar
 • Dækningsmæssige forhold for partnerne og medarbejdere som følger af rådgiveransvar ved udtræden og indtræden
 • Springende regres


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale fra møderne.

 

Skriv mig op

Aktiviteten er afholdt. Skriv dig op og få besked, når/hvis der åbnes for tilmeldinger igen.

 

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

20

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

Dag 1

Tirsdag d. 3. april 2018      
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Mandag d. 18. juni 2018     
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Onsdag d. 3. oktober 2018        
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Tirsdag d. 4. december 2018 
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

17.950

 

Hold mig opdateret