Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring


Netværksledere
 

 • Søren Lundsgaard, Advokat og partner, Lundsgaard & Partnere
 • Lars Lindencrone Petersen, Videnpartner, Bech-Bruun


​Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Aktuel retspraksis og lovgivning
 • Skelsættende nationale og internationale domme og afgørelser
 • Produktansvarstemaer, I/K-dækning, Erhvervsansvarsforsikringer, All risk, Entrepriseforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring, M&A-forsikringer
 • Mediation
 • Claims made
 • Hvidvask – Regulatorisk, Samfundsperspektiv, GDPR og forpligtelser
 • Cyber Crime,  IT-sikkerhedsret, Cyperforsikringer
 • Compliance aspekter – Investigations, Ledelsesansvar, bøder, omkostninger
 • GDPR og forsvarsforpligtelser
 • Klientfortrolighed
 • Bevisførelse i civile sager, Parternes adgang til bevisførelse
 • Kompliceret erstatnings, ansvars og forsikrings problematikker
 • Særregler, Erstatningsansvar, Springende regres, Skadelidtes egen skyld
 • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater
 • Vejrligsskader og det offentlige ansvar
 • Identifikation med rådgiver og det solidariske ansvar
 • Dækningsmæssige forhold som følger af rådgiveransvar ved udtræden og indtræden

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og Netværkslederne fra møde til møde.


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 


1. møde
torsdag d. 16. januar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
tirsdag d. 24. marts 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
torsdag d. 11. juni 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
onsdag d. 23. september 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

19.950

 

Hold mig opdateret