Netværk i Fast ejendom (Inkl. ejer- og andelsboligforeninger og bolighandel)


Netværksledere
 

 • Henrik Høpner, Advokat og partner, Lund Elmer Sandager


​Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanten for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Huseftersyn 
 • Nye Ejendomsvurderinger

 • Nabosager

 • Opdateret domspraksis

 • Skøde, krav og ansvar

 • Fremtidens marked

 • Regler om boligkreditformidling

 • Formulering af klausuler

 • Advokat og rådgiver ansvar samt god skik

 • Afgrænsninger mellem forsikringer

 • Radon og miljø – miljøskadelige elementer ved huskøb

 • Behandling af sager ved diverse klagenævn

 

 

Tentative møderække:

1. Møde: Olietanke v/Peter Pagh 

- Lovlighed, fjernelse, ansvar, risiko, regres mv.

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor lov om fast ejendom, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med fast ejendom, herunder ejer- og andelsboligforeninger samt bolighandel.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE. Netværket er ydermere godkendt af Danske BOLIGadvokater

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, ejendomsmæglere, ansatte i forsikringsbranchen, kunderådgivere i den finansielle sektor, finansieringsnetværk, og andre med interesser indenfor bolighandel.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret  relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Tirsdag d. 2. april 2019  
Kl. 13:30 - Kl. 18:00     
Inkl. tapas

 

Dag 2

Tirsdag d. 13. august 2019       
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Tirsdag d. 1. oktober 2019    
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Mandag d. 9. december 2019      
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret