Netværk i Fast ejendom


Netværksledere
 

 • Henrik Høpner, Advokat og partner, Lund Elmer Sandager


​Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanten for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Emneliste til kommende sæson.

 • Den nye huseftersynsordning – ny tilstandsrapport
 • Private Fællesveje
 • Tinglysning
 • Projektsalg
 • Fremtidens marked
 • Skøde, krav og ansvar
 • Afgrænsninger mellem forsikringer
 • Erfaringer med Ejerlejlighedsloven fra 2020
 • Regler om boligkreditformidling
 • Aktuelle konsekvenser af lov om ejendomsvurderinger og dennes udsættelse

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor lov om fast ejendom, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med fast ejendom, herunder ejer- og andelsboligforeninger samt bolighandel.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE. Netværket er ydermere godkendt af Danske BOLIGadvokater

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, ejendomsmæglere, ansatte i forsikringsbranchen, kunderådgivere i den finansielle sektor, finansieringsnetværk og andre med interesser indenfor bolighandel.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af  eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


4.møde

onsdag d. 4. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00


Møder i næste sæson


1. møde

onsdag d. 13. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

mandag d. 22. marts 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d. 7. juni 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

mandag d. 30. august 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950