Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader


Netværksledere
 

 • John Thorn, Senior Konsulent, HMN GasNet, Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe

 • Henrik Suadicani, Fuldmægtig, LER, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Christian Werenberg, Advokat (H) og partner, WSCO Advokater

 • Niels Nielsen, Selvstændig konsulent og indehaver, Niels Nielsen Consult ApS

 • Simon Heising, Advokat og partner, NEXUS Advokater


Indhold

Gravearbejde er et fagområde, der bliver stadig mere aktuel, efterhånden som flere og flere ledninger og rør lægges i jorden. Med letbaner, vejomlægninger og andre større anlægsarbejder, er der allerede udtalte behov for bedre og mere effektive procedure samt kommunikation mellem forskellige aktører, i høj grad manifesterer sig yderligere.

Det store antal gravearbejder, samt de mulige følgeskader på ledninger og rør, medfører ofte alvorlige følger og store regninger til samfundet og de involverede aktører. I langt de fleste tilfælde kan skaderne dog undgås såfremt at man har et kendskab til faldgruber i proceduren samt viden om informationsindhentning – og hvis det alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske forståelseskløfter med ordentligt kontraktarbejde.

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Du bliver en del af et forum, hvor du opdateres på en praktisk anvendelig måde og samtidig får fuldt opdateret viden bl.a. fra LER. Du får f.eks. indsigt i, hvordan du håndterer forløbet omkring skader som følge af gravearbejde – eller minimerer risikoen for, at disse opstår, samt hvilke regler du skal tage hensyn til, når du anbringer eller flytter ledninger, bland andet ved anvendelsen af gæsteprincippet m.v.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Klimaprojekter
 • LAR-Projektor
 • LER
 • Aftalegrundlaget ved samgravning (Jura, Vejmyndigheders rolle, konfliktmægling mm.)
 • Konfliktløsning
 • AB-systemet
 • Gæsteprincippet
 • Privatvejsloven
 • Påvisningspligt
 • Forskønnelse
 • DS462
 • Vejloven
 • Den teknologiske udvikling - Moderne teknologi herunder 3D.
 • EU forordninger
 • Ny retspraksis og afgørelser
 • Fredningsperioder
 • Bevissikring/Bevisførelse


Tentative møderække:

 • 1. møde:
  Tema – klimaprojekter samt gæsteprincippet
   
 • 2. møde:
  Tema – De nye AB-vilkår samt konfliktløsning
   
 • 3. møde:
  Tema – År 1. med erfaringer fra LERs samgravningsmodul
   

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor graveskader og ledningsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med området. På netværket får du mulighed for at skabe relationer til erfarne folk, der arbejder med samme problemstillinger som dig selv og med hvem du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og vokse fagligt.

Der afholdes fire årlige effektive og målrettede netværksmøder á 4,5 times varighed.


Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer, som i det daglige beskæftiger sig med graveskader og ledningsret og som ønsker praktisk anvendelig og fuldt opdateret viden om, hvordan man håndterer forløbet omkring graveskader eller minimerer risikoen for, at de opstår, samt hvilke regler man skal tage hensyn til, når du anbringer og flytter ledninger.

 

Materiale

På netværket vil deltagerne få udleveret relevant materiale

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Mandag den 5. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 2

Torsdag den 28. februar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 3

Tirsdag den 7. maj 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas


Dag 4

Onsdag d. 28. august 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret