Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i HR-praksis for partnerdrevne virksomheder

Få indsigt i de nyeste metoder og strategier til at udvikle din HR-rolle i en partnerdrevet virksomhed

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Partnerdrevne virksomheder befinder sig i en verden med høj konkurrence, med stigende forventninger til HR og ikke mindst til at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. HR har derfor behov for konstant at udvikle sig selv i takt med forretningen og omverdenen. Dette kræver en dyb forståelse af branchespecifikke udfordringer og behov. Vores netværk dykker ned i de unikke egenskaber og kompetencer, der er nødvendige for at opnå succes i denne sektor som en HR-professionel.


Med udspring i en professionel personaleadministrativ funktion til i dag også at skulle kunne agere agilt med fokus på områder som f.eks. ESG, diversitet, inklusion, ledelse på tværs af landegrænser mm., fokuserer vores netværk på en strategisk integration af HR-initiativer på alle niveauer af organisationen.


Med deltagelse i vores netværk lærer du hvordan, du effektivt kan brande din virksomhed og tiltrække samt fastholde talenter, mens du fremmer et miljø præget af trivsel og inklusion. Vi diskuterer, hvordan HR-professionelle kan bidrage til forretningen på bæredygtige måder og tilbyder en platform for sparring og case-diskussioner, som du kan anvende i din egen virksomhed.


Vores netværk støtter HR-specialister, der søger sparring og praktisk rådgivning. Ved at fokusere på medlemmernes aktuelle cases sikrer vi, at indholdet er relevant, og at temaerne tilpasses efter medlemmernes behov fra møde til møde. Medbring dine egne HR-cases, og drag fordel af kollektiv erfaring. Netværket er selvfølgelig et fortroligt forum, så der kan deles viden og læring.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

HR som forretningspartner:
 • Analyse af HR's rolle som strategisk partner og leder i virksomheden.
 • Identifikation af barrierer og bias, der kan påvirke HR's effektivitet og indflydelse samt strategier til at overvinde dem.
 • Betoning af samarbejdet mellem HR og ledere for at skabe en stærk og effektiv arbejdsstyrke. 

ESG's sociale komponent i en HR-kontekst:
 • Hvordan HR kan integrere sociale aspekter af ESG i sine strategier, herunder etik, medarbejderrettigheder og samfundsansvar.
 • Udvikling af strategier for at opbygge en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler samfundets diversitet og fremmer lighed.
 • Hvordan en inkluderende og etisk virksomhedskultur kan bidrage til at nå virksomhedens ESG-mål.

Talenttiltrækning, udvikling og fastholdelse:
 • Identifikation af strategier til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.
 • Implementering af effektive udviklingsprogrammer for at styrke og udvide medarbejdernes kompetencer og potentiale.
 • Gennemgang af nødvendige færdigheder og værktøjer til effektiv talenttiltrækning og -udvikling.
 • Praktisk træning i at opnå og anvende disse færdigheder i virksomhedens daglige drift.
 
Ledelse på tværs af generationer, trivsel og performance:
 • Skiftende dynamik fra traditionelt lederskab til moderne ledelse, som den nye generation kræver.
 • Udvikling af ledelsesstil og -færdigheder for at imødekomme de nye forventninger og behov fra medarbejderne.
   

Målgruppe

Vores netværk er ideelt for professionelle fra advokatfirmaer, revisionsvirksomheder og konsulentfirmaer. Det er designet til dem, der håndterer medarbejderudvikling og -ledelse på ethvert niveau – uanset om du er en erfaren HR-professionel eller ej. Vores mål er at tilbyde indsigt og forståelse for HR-rollens nuancer i partnerdrevne virksomheder.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Optagelse i netværket vil ske i samarbejde med vores specialister, så vi sikrer så god en sammensætning af netværket som muligt. 

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.