Netværk i Indeklima


Netværksledere

 

 • Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater 
 • Lone Grønborg, fugt-, skimmel- og indeklimaspecialist hos Dansk center for miljøscreening
 • Mikael Østergaard Hansen, direktør hos Østergaard Bygge & Indeklimateknik A/S
 • Anne Mette Madsen, seniorforsker hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

 

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau.  Netværket samler en gruppe arkitektoniske, tekniske – og byggetekniske rådgivere indenfor byggeriet med det formål at diskutere, udveksle erfaringer samt afsøge muligheder for bedre indeklimaløsninger og bygge/renoveringsprocesser.

 

Et godt indeklima består bl.a. af Det sunde Indeklima og Det oplevede indeklima. Det er samspillet og variationen af disse mange delelementer såsom f.eks. luftkvalitet, temperatur, træk, fugt, C02-niveau, lyd, belysning, rum, materialer og inventar som har betydning for et bæredygtigt indeklima.

Endelig handler det i lige så høj grad om de gældende juridiske bestemmelser og krav til byggeriet, vedligeholdelsen og forbedringsprocesser, som det er altafgørende at være bekendt med, når man arbejder med området.

 

I netværket ser vi bl.a på en række nye metoder og krav med det formål at understøtte udviklingen indenfor området og klimakravene. Vi drøfter praktiske problemstillinger og udfordringer, fra de tidlige designfaser til selve driften og vedligeholdelsen af bygningen så alle parter bliver bekendt med indeklimaproblematikkerne, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

 


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 

Sæson 2021

 

1.møde tema: Fremtidens bolig v/REALDANIAs studier

Andre emner:

 • Samspillet mellem det sunde indeklima og det oplevede indeklima – bygningsejernes dilemma
 • Forsikringssager
 • Kemi i bygninger
 • Styrke og svagheder ved måleudstyr
 • Bakterier og lugte i bygninger
 • Projekteringsansvar
 • Sparring på aktuelle skadesager
 • Tætte boliger med dampspærre
 • Termisk indeklima
 • Materialevalg
 • Indeklima-mærket
 • Grænseværdierne ved fugt

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som deltager – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt. Der er mulighed for at sparre på konkrete cases. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket er tværfagligt og optager arkitektoniske, tekniske – og byggetekniske rådgivere indenfor byggeriet dvs. arkitekter, ingeniører, bygherre, entreprenøren og produktionsvirksomheder samt medarbejdere indenfor skadeservice, forsikring, og andre specialister som beskæftiger sig med indeklima i alle dets facetter og ønsker forståelse for kompleksiteten forbundet hermed.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


4.møde

tirsdag d. 9. marts 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møder i næste sæson


1. møde

mandag d. 17. maj 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

onsdag d. 18. august 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d. 4. oktober 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d. 7. december 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950

Network