Netværk i Indeklima


Netværksledere

 

 • Simon Heising, advokat og partner, Nexus Advokater 
 • Lone Grønborg, fugt-, skimmel- og indeklimaspecialist, Dansk center for miljøscreening
 • Mikael Østergaard Hansen, direktør, Østergaard Bygge & Indeklimateknik A/S
 • Ulf Thrane, Senior Researcher, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

 

Indhold

Bygningsmassen i Danmark er udfordret af afgasning fra bl.a. miljøskadelige stoffer, skimmelsvampe, byggematerialer, nyt inventar, gulve og lim mm., som udgør en trussel sundhedsmæssigt for brugerne af bygningerne. Det er vores fælles ansvar at løfte opgaven i forhold til indeklima og udveksle erfaringer i indeklimabranchen, som kan være til gavn for bygningerne og de personer: voksne som børn, som befinder sig i bygningerne.

I dag stilles der større krav til energioptimering og behovet for ventilering bliver ligeledes større. Idet bygningerne bliver mere tætte, øges behovet for reduktion af afgasning fra byggematerialer og inventar. Dette skal sikre, at indeklimaet ikke bliver belastet unødigt. Det er vores fælles ansvar at samle viden fra bygningssagkyndige, advokater, forskere og dem som har forstand på indeklimaudfordringerne og andre aktører, som har interesse i, at vores bygninger bliver indeklimamæssigt forsvarlige at opholde sig i. 

 

Netværket skal udgøre en ressource i indeklimaverdenen og være til gavn for bl. a. tekniske og byggetekniske rådgivere, medarbejdere inden for skadeservice, forsikring og andre brancher samt virksomheder, som beskæftiger sig med indeklima i alle dets facetter. Netværket er tværfagligt og optager derfor også profiler som ingeniører, kommunale medarbejdere, ejendomschefer, byplanlæggere, synsmænd, jurister, relevante styrelser m.v.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger indenfor byggeri og indeklima sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de indeklimamæssige udfordringer i den eksisterende og kommende byggemasse. 

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til hvert møde være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • Årsager til problemer i indeklimaet (lys, temperatur, træk, luftkvalitet, partikler, støv, radon, miljøskadelige stoffer, PCB, Asbest, skimmelsvamp, VOCér, Mykotoksiner, m.m.)
 • Fokus på bygge/renoverings processer og hvordan de influerer på indeklima
 • Konsekvenser af dårligt indeklima
 • Symptomer på dårligt indeklima
 • Regler og retningslinjer for indeklima
 • Løsningsforslag og udbedringsmuligheder ved indeklimaproblemer
 • Fugt og skimmel
 • Støj og akustiske indeklimaproblemer
 • Afgasning fra byggematerialer
 • Løbende gennemgang af rets- og voldgiftsnævns praksis
 • Hvorfor bliver indeklimaet ved med at halte?
 • Hvad kan vi gøre for at udbrede kendskabet til de problematikker der er i indeklimadebatten? 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, udveksler erfaringer, genererer ny viden og generelt skaber kontakt blandt personer, som i deres daglige virke beskæftiger sig med forskellige typer af problemstillinger, som relaterer sig til indeklima. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum, som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket, kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 årlige obligatoriske lektioner ift. Efteruddannelse, ved at deltage i netværket. 


Målgruppe

Netværket i Indeklima er særlig relevant for tekniske - og byggetekniske rådgivere, medarbejdere inden for skadesservice, forsikring og andre områder som beskæftiger sig med indeklima i alle dets facetter. Netværket er tværfagligt og optager derfor også profiler som ingeniører, kommunale medarbejdere, ejendomschefer, byplanlæggere, synsmænd, jurister, relevante styrelser m.v.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
tirsdag d. 07. januar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
onsdag d. 15. april 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
torsdag d. 04. juni 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
torsdag d. 17. september 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret