Netværk i Insolvensret


Netværksledere

 

 • Kim Sommer Jensen, Professor, Aarhus Universitet

 • Carsten Ceutz, Advokat og partner, Kirk Larsen  & Ascanius

 

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanten for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.
 

 • Videreførelse (evt. rekonstruktion)
 • Lønmodtagernes stemmeret (i regi af LG)
 • Rekonstruktionsdirektivet (EU-værneting)
 • Ansvarsundersøgelser i konkursboer
 • Eftersøgning af aktiver i udlandet
 • Strukturelle udfordringer ved gældssanering
 • E-post - digital post og konkurs - praktiske udfordringer (GDPR)
 • Værdiansættelse af goodwill
 • Opgivelse af aktiver
 • Persondataret brush up
 • Håndtering af pressen
 • Stemmeret (§95)

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international insolvensret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med insolvensret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med insolvensret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

På netværket vil medlemmerne få udleveret relevant materiale.


NOTE:

Efter ønske fra netværksmedlemmerne finder arrangementerne sted i hhv. København og Aarhus, således at 1. og 3. møde foregår i København hos JUC, og 2. og 4. møde foregår i Aarhus.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d. 1. oktober 2020

Kl. 13:00 - 17:30

Afholdes i København


2. møde

torsdag d. 3. december 2020

Kl. 13:00 - 17:30

Afholdes i Aarhus


3. møde

mandag d. 8. marts 2021

Kl. 13:00 - 17:30

Afholdes i København


4. møde

mandag d. 10. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30

Afholdes i Aarhus


 

Pris Ekskl. Moms

19.950