Netværk i International IPR


Netværksledere

 

 • Louise Unmack, Director, Associate General Counsel, Global IP, Pandora AS
 • Jens Asbjørn Andersson, Head of Patents & Information Services, Chr, Hansen Holding AS
 • Kolja Staunstrup, Partner og advokat, Kromann Reumert  


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat så du får belyst IPR i et internationalt perspektiv, hvor både praktiske og helt aktuelle sager hvor IPR tvister tages frem, samtidig med at der skabes juridisk klarhed over problematikkerne.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 • Cross border IPR håndhævelse, online og offline, herunder særlige problematiske lande/regioner (f. eks. Kina, Indonesien og Mellemamerika)
 • Overordnet national og international varemærkestrategi (freedom to operate, beskyttelse, herunder filing route og landevalg, og håndhævelse)
 • Varemærkeret (ny lovgivning, national, regional og overordnet international registrerings- og domstolspraksis)
 • Overordnet national og international designstrategi (hvordan bør produktdesigns søges beskyttet, valg af beskyttelse, herunder designret, copyright eller markedsret, og hvordan håndhæves disse rettigheder mest effektivt)
 • Designret (ny lovgivning, national, regional og overordnet international registrerings- og domstolspraksis)
 • Entertainmentret (f. eks. ophavsrettigheder, øvrige rettighedsproblemstillinger og E-sport)
 • Cross-border IPR litigation
 • Varer i transit
 • Betydningen af nye teknologier
 • Produktefterligninger og lignende
 • Aftalebaseret IPR (fx licensaftaler, sameksistensaftaler, co-branding aftaler og sponsoraftaler)

 

Agenda 1. møde - onsdag den 8. januar 2020:

 • IPR-strategi (Freedom-To-Operate, Porteføljeopbygning og - håndtering, Håndhævelse – baseret på case-study af Pandora’s IPR-strategi) v/ Louise Unmack
 • IPR Update – lovgivning og afgørelser v/ Kolja Staunstrup
 • Q&A til de to oplæg v/ Netværksledere

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som deltager - både på teoretisk og praktisk niveau - kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. 


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister, konsulenter, specialister, IPR-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører der har erfaring med IPR i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

JUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

1. møde

Onsdag den 8. januar 2020      
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

2. møde

Onsdag den 18. marts 2020       
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

3. møde

Onsdag den 3. juni 2020       ​
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

4. møde

Mandag den 7. september 2020       
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret