Netværk i IT-kontrakter


Netværksledere
 

  • Nicolai Dragsted, IT-advokat og Senior Consultant, Bird & Bird 
  • Ulrich Ramm, Director (Legal & Commercial), advokat hos Fujitsu A/S samt formand for IT-Branchens Juridiske Udvalg

 

​Indhold

IT-kontrakter bliver mere og mere komplekse i takt med øget kompleksitet i leverancerne. Det er derfor nødvendigt at dele viden og erfaringer, for at kunne udforme og arbejde med kontrakter, der håndterer kompleksiteten på relevant vis.

Netværket giver jurister og Contract Managers øget forståelse for de mekanismer og risici kontrakterne skal håndtere. Viden om hvad der er vigtigt for kunden, hvad der er vigtigt for leverandøren, hvad der sker i praksis. Alt sammen relevant i kontraktforhandling.

Med øget viden kan vi bedre finde det, der virker i praksis. Der er en stigende tendens til at mere og mere ansvar bliver pålagt leverandørerne, uden at dette nødvendigvis er til det bedste i forhold til samarbejdet mellem parterne eller i forhold til leverancen. Netværket kan give et mere nuanceret indblik. Hvornår går det galt, og kan man med fordel regulere i en kontrakt?


Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

  • Kontraktøkonomi og kontraktstrategi

  • Forhandlingstemaer ved udviklingskontrakter

  • Kontrakter om implementering af standardprogrammer

  • Projektformer, kontraktformer og prismodeller

  • Sikkerhed

  • Persondataforordningen

  • Driftsaftaler

  • Juridisk værktøjskasse


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle IT-kontrakt temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for kontrakthåndtering på IT-området.

Gennem en varieret deltagerliste og indlæg fra specialister får en forståelse for, hvad der rører sig på begge sider af bordet hos ordregivere og tilbudsgivere, jurister, advokater og rådgivere. I netværket opnår du tilmed en bevidsthed for de problematikker netværksdeltagerne sidder med til daglig, og medtager denne bevidsthed i behandlingen af IT-kontrakter.

Der afholdes 4 effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i IT-kontrakter henvender sig primært til virksomhedsjurister fra IT-branchen samt jurister og Contract Managers, der arbejder med IT-kontrakter eller som ordregivere i større virksomheder. Eksterne rådgivere og IT-folk uden jura baggrund er også velkommen i et mere begrænset antal.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

JUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

1. møde

Onsdag den 15. maj 2019
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

2. møde

Torsdag den 29. august 2019       ​
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

3. møde

Onsdag den 6. november 2019       
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

4. møde

Mandag den 13. januar 2020 
Kl. 13:30 – 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret