Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme


Ledere og indlægsholdere
 

 • Luise Christensen, advokat og partner, Commercial Real Estate, Accura og netværksleder for JUC
 • Lars Blaabjerg Christensen, Senior Asset Mangement, P+ (DIP/JØP) og netværksleder for JUC


​Indhold

På netværket ser vi på de mange problemstillinger, der opstår i takt med den øgede transaktionsvolumen og professionalisering, der er sket i køb og salg af investering- og udlejningsejendomme og allerede opførte ejendomme. Det er en udvikling der betyder, at der i stigende grad stilles højere krav til aktørerne.

Med øget viden kan vi bedre finde det, der virker i praksis. I netværket ser vi f.eks. på væsentlige risici og faldgruber ved køb og salg af erhvervsejendomme, over værdiansættelser, finansiering og optimering af ejendommes cash flow. Netværket har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området.

På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer men også de små detaljer inden for transaktioner med udviklings- og investeringsejendomme samt ejendomme, der allerede er opført.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 

1.møde – Tema:

 Fremtidige boligindretning- og kontorindretningsbehov  

 

Emneliste til kommende sæson.

 • Lange sagsbehandlingstider (byggetilladelser & ibrugtagning)
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Bosætningsanalyse anno 2022
 • Fordeling af byggerisiko i udviklingssager
 • Systematikken bag vurdering af "det lejedes værdi”
 • Sælgers mangelsansvar og mulighed for at fraskrive sig ansvar
 • Kravene ift. helårsbeboelse
 • Tilbudspligt – hvad og hvordan?
 • Anbefalinger og faldgruber i lokalplanprocessen set med myndighedernes øjne
 • Nye tendenser på bæredygtighed (brug af energi-data og certificering)
 • §5, stk 2
 • Ejendomsdannelse med særlig fokus på ejerlejlighedsopdeling

 

Formål

Det er formålet med netværket at skabe et forum for vidensdeling og sparring, hvor det er muligt at drøfte aktuelle problemstillinger og udfordringer og deltagerne bliver opdateret på seneste praksis.

På netværket får du mulighed for at skabe relationer til erfarne folk, der arbejder med samme problemstillinger som dig selv og med hvem du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og vokse fagligt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværk. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE.


Målgruppe

Netværkets målgruppe er repræsenteret hele vejen rundt om transaktioner med investeringsejendomme og udviklingsejendomme, hvilket giver et mere praktisk perspektiv på håndtering af emnet. Netværksgrupperne sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører. Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Netværket giver bl.a. ejendomsbesidderne, investorer, developere, advokater, jurister, Asset Managers, erhvervsmæglere, revisorer, landinspektører og andre aktører i ejendomsmarkedet en øget forståelse og viden inden for transaktioner af udviklings- og investeringsejendomme.

Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Eksempler på deltagere:

 • Developere

 • Ejendomsbesiddere

 • Ejendomsinvestorer

 • Asset managers

 • Landinspektører

 • Erhvervsmæglere

 • Ejendomsformidler

 • Valuarer

 • Arkitekter


Materiale

Du får udleveret en mappe med netværkspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 1. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d 22. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 15. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 25. januar 2023

Kl 00:00 - 00:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network