Netværk

Netværk i Kommercielle kontrakter

20

lektioner

20950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Professionel Forhandling - Advanced

Netværk

Netværk i Ansættelsesret

Indhold

Kommercielle kontrakter kan optimere din bundlinje - Nu og Her 

10% om året af din virksomheds indtægter, er hvad selv de dygtigste specialister kan miste. 

Forskning viser at måden hvorpå du i praksis håndterer og udarbejder dine kontrakter, ofte er årsagen til tabt fortjeneste. Menneskelige fejl og stigende kompleksitet er nogle af de væsentligste årsager hertil.

I dag er mange kontrakter så omfattende at kommercielle kontrakter er blevet en selvstændig disciplin med aktører som kontraktjurister, contract managers samt en række andre personer i virksomhederne, der forhandler og implementerer kontrakterne. Selv standartkontrakter er dynamiske og kontekstafhængige, hvilket gør det udfordrende at høste den fulde værdi af kontrakten.

På JUC ’s netværk i kommercielle kontrakter ønsker vi at bidrage til din bundlinje og kompetencer ved at fokusere på kontraktområdets centrale dele, uanset hvilket specialområde de anvendes på. Vi vil beskæftige os med de kerneområder, som udgør rygraden i kontrakter, fra koncipering og klausultyper, til de mest udbredte kontrakter, som enhver vil støde på.

 

Vi giver dig et unikt indblik i de stærkeste rådgivers & praktikeres metoder til at øge indtjeningen. Du får best in class practis & sparring med ligesindet og førende eksperter på dine udfordringer, så du kan skaber værdi for din virksomhed & udvikle din faglighed fra dag et.

 

Netværkslederene er din garanti for det faglige indhold, og de vil selv stå for en del af dagsordenen på netværksmøderne. Der vil yderligere være indlæg fra både netværksdeltagere og eksterne foredragsholdere. Som deltager har du selvfølgelig mulighed for at påvirke indholdet på netværksmøderne ved at foreslå emner og foredragsholdere. 


Du vil blandt andet kunne høre Sona Margaryan Jørgensen og Jonas Lykke Hartvig-Rovsing fra Lundgrens, tale om "IT-kontrakter (pris, tid og ydelse-reguleringsproblematikker" og "Fra ide til kontrakt (IP-retlige udfordringer i Innovationsprojekter. 

Samt Peter Michael Kristiansen, Sund & Bælt Holding A/S, om Force Majeure i lyset af COVID-19 og krigen i Ukraine,
Lotte Bay Gabelgaard, Noble (Maersk Drilling), om ”Change in Law”-klausuler i lyset af COVID-19 og Christian Werenberg, WSCO, om prisregulering i entrepriseforhold i lyset af krigen i Ukraine.

 

 

EKSEMPLER PÅ TEMAER:
 • Kommercielle kontrakter - generelt og domspraksis
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Compliance, sanktioner og bæredygtighedsregulering
 • Force Majeure og prisregulering i lyset af COVID-19 og krigen i Ukraine
 • GDPR
 • Internationale kontraktsforhold og erfaringer, herunder forhandling
 • IPR-regulering i kontrakter
 • Konfliktregulering (lovvalg, værneting, mediation, konfliktløsningsklausuler)


EKSEMPLER PÅ KONTRAKTTYPER:
 • Kontrakttyper og -indhold, som bruges i stor udstrækning og er relevante for de fleste advokater og jurister, herunder:
 • Byggeriets aftalesystem (AB)
 • FIDIC/EPC
 • IT-kontrakter
 • Joint venture-aftaler
 • Licensaftaler
 • M&A-kontrakter
 • Offshore-kontrakter
 • Rammeaftaler
 • Serviceaftaler

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor kommercielle kontrakter.

Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med kontrakter af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister inden for området med eller uden juridisk baggrund. 

Netværkets prioriterede målgruppe er Legal Counsels, Commercial Officers, Heads of Contract Management, Contract Managers, Heads of Procurement, Business Unit Directors, Business Area Directors, Sales & Marketing Directors etc i private og offentlige virksomheder, organisationer og lignende samt advokater, der har erfaring med komplekse kommercielle kontrakter i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere i netværket modtager relevant information.


Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Professionel Forhandling - Advanced

Netværk

Netværk i Ansættelsesret