NETVÆRK I KOMMERCIELLE KONTRAKTER


Ledere

 • Søren Hornbæk Svendsen, tidligere Corporate Legal Counsel i FLSmidth og General Counsel og Senior Vice President i Ørsted og nu Advokat og Partner i HORTEN
 • Andreas Schønbeck, tidligere Lead Counsel hos Vestas og nu Advokat i HORTEN

 

 

 

Kommercielle kontrakter kan optimere din bundlinje - Nu & Her 

 

10% om året af din virksomheds indtægter, er hvad selv de dygtigste specialister kan miste. Forskning viser at måden hvorpå du i praksis håndterer og udarbejder dine kontrakter, ofte er årsagen til tabt fortjeneste. Menneskelige fejl og stigende kompleksitet er nogle af de væsentligste årsager hertil.

I dag er mange kontrakter så omfattende at kommercielle kontrakter er blevet en selvstændig disciplin med aktører som kontraktjurister, contract managers samt en række andre personer i virksomhederne, der forhandler og implementerer kontrakterne. Selv standartkontrakter er dynamiske og kontekstafhængige, hvilket gør det udfordrende at høste den fulde værdi af kontrakten.

På JUC ’s netværk i kommercielle kontrakter ønsker vi at bidrage til din bundlinje og kompetencer ved at fokusere på kontraktområdets centrale dele, uanset hvilket specialområde de anvendes på. Vi vil beskæftige os med de kerneområder, som udgør rygraden i kontrakter, fra koncipering og klausultyper, til de mest udbredte kontrakter, som enhver vil støde på.

 

Vi giver dig et unikt indblik i de stærkeste rådgivers & praktikeres metoder til at øge indtjeningen. Du får best in class practis & sparring med ligesindet og førende eksperter på dine udfordringer, så du kan skaber værdi for din virksomhed & udvikle din faglighed fra dag et.

 

Netværkslederene er din garanti for det faglige indhold, og de vil selv stå for en del af dagsordenen på netværksmøderne. Der vil yderligere være indlæg fra både netværksdeltagere og eksterne foredragsholdere. Som deltager har du selvfølgelig mulighed for at påvirke indholdet på netværksmøderne ved at foreslå emner og foredragsholdere. Du vil blandt andet kunne høre Thomas Fog Christensen, Områdechef Jura & Udbud, Banedanmark tale om Prækontaktuelle kontrakter & Ulrik Lindow Sørensen, Head of Legal, Alternative Investments & Real Estate, PFA, tale om Rammeaftaler og længerevarende kontrakter.

 

 

Eksempler på temaer:

 • Kommercielle kontrakter
 • Relevant inden for de fleste brancher og industrier
 • Kontrakttyper og -indhold, som bruges i stor udstrækning og er relevante for de fleste advokater og jurister
 • Vi fokuserer også på de byggesten, principper og grundelementer, kommercielle kontrakter har til fælles
 • Eksempler på emner kan være:
  • Joint venture-aftaler
  • M&A-kontrakter
  • Licensaftaler
  • Ansvarsbegrænsninger
  • Lovvalgs- og værnetingsklausuler
  • Rammeaftaler
  • Serviceaftaler
  • Produktansvar
 • Desuden vil vi tage udgangspunkt i cases, som medlemmerne selv fremlægger
 • Vi drøfter diverse udfordringer, dilemmaer, og andre emner, som har relevans for medlemmerne, og hvor sparring og vidensdeling på netværksmøderne vil være værdifuldt
 • Vi inddrager medlemmernes erfaringer – fejl, løsninger, og andre interessante emner
 • Internationale forhold og erfaringer

 

Eksempler på yderligere kontraktstyper og reguleringstemaer, der kan diskuteres i netværket:

Drift, service vedligeholdelse

 • Hvad er en servicekontrakt?
 • Hvor bruges servicekontrakter?
 • Omfanget af services – reaktivt og/eller proaktivt; eksklusivitet?
 • Service af egne eller andres leverancer?
 • Kobling til hovedkontrakt/leverancekontrakt
 • Spare parts som del af servicekontrakt

Produktansvaret i kontrakt

 • Hvad kan reguleres?
 • Hvad er baggrundsretten?
 • Direkte krav og regres

 

Bæredygtighedsregulering

 • CSR
 • Sociale klausuler
 • Hvordan vurderes compliance?
 • Konsekvenser af overtrædelser?

Konfliktregulering

 • Lovvalgsklausuler
 • Konfliktløsningsklausuler
 • Domstole, voldgift og/eller mediation
 • Suspensions- og forligsaftaler

 

GDPR

 • Databehandleraftaler
 • Fortegnelser
 • Risikovurdering af behandling af personoplysninger
 • Principper for god databehandling efterleves (dokumentation)
 • Whistleblowerordninger

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor kommercielle kontrakter.

Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med kontrakter af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister inden for området med eller uden juridisk baggrund. 

Netværkets prioriterede målgruppe er Legal Counsels, Commercial Officers, Heads of Contract Management, Contract Managers, Heads of Procurement, Business Unit Directors, Business Area Directors, Sales & Marketing Directors etc i private og offentlige virksomheder, organisationer og lignende samt advokater, der har erfaring med komplekse kommercielle kontrakter i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere i netværket modtager relevant information.

 

 

 

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 27. september 2022

Kl 13:30 - 18:00


2. møde

onsdag d 16. november 2022

Kl 13:30 - 18:00


3. møde

mandag d 27. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00


4. møde

onsdag d 26. april 2023

Kl 13:30 - 18:00


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network