Netværk

Netværk i Kommercielle kontrakter

Professionel håndtering af kommercielle kontrakter kan optimere din bundlinje - Nu og Her

20

lektioner

23950 DKK.

Hør mere om netværket her

Indhold

Forskning viser, at måden hvorpå virksomheder i praksis håndterer og udarbejder kontrakter ofte er årsagen til tabt fortjeneste. Menneskelige fejl og stigende kompleksitet er nogle af de væsentligste årsager hertil.
I dag er mange kontrakter så omfattende, at kommercielle kontrakter er blevet en selvstændig disciplin med aktører som kontraktjurister, contract managers samt en række andre personer i virksomhederne, der forhandler og implementerer kontrakterne. Selv standardkontrakter er dynamiske og kontekstafhængige, hvilket gør det udfordrende for at høste den fulde værdi af kontrakten.
På JUC ’s netværk i kommercielle kontrakter ønsker vi at bidrage til din bundlinje og kompetencer ved at fokusere på kontraktens centrale dele, uanset branche. Vi vil beskæftige os med de kerneområder, som udgør rygraden i kontrakter, fra koncipering og klausultyper til de mest udbredte kontrakter.

Vi giver dig et unikt indblik i de stærkeste rådgiveres og praktikeres metoder til at optimere kontrakten. Vi fokuserer på seneste udvikling inden for lovgivning, udfordringer i markedet og kontraktuelle tips og trends. 

Netværkslederne er din garanti på højt fagligt niveau og højaktuelle emner. De vil selv stå for en del af dagsordenen på netværksmøderne. Der vil yderligere være indlæg fra både netværksdeltagere og eksterne foredragsholdere. Som medlem i netværket, har du selvfølgelig mulighed for at påvirke indholdet på netværksmøderne ved at foreslå emner og foredragsholdere. Emnerne vil blive valgt i løbet af sæsonen, baseret på den mest relevante inden for kommercielle kontrakter.
 
Følgende oplægsholdere og emner har været en del af forrige sæsons højaktuelle program: 
 • Sona Margaryan Jørgensen, Advokat og Director i Lundgrens: "IT-kontrakter (pris, tid og ydelse - reguleringsproblematikker)".
 • Jonas Lykke Hartvig-Rovsing, Advokat i Lundgrens: "Fra idé til kontrakt (IP-retlige udfordringer i Innovationsprojekter)”.
 • Peter Michael Kristiansen, Senior Commercial Legal Advisor Sund & Bælt Holding: ”Force Majeure i lyset af COVID-19 og krigen i Ukraine”.
 • Lotte Bay Gabelgaard, Chief Legal Counsel Noble Drilling (tidligere Maersk Drilling): ”Change in Law-klausuler i lyset af COVID-19” og ”Ansvarsbegrænsning i kontrakter”.
 • Christian Werenberg, Advokat og Partner WSCO: ”Prisregulering i entrepriseforhold i lyset af krigen i Ukraine” og ”Mediation som alternativ konfliktløsning”.

Eksempler på temaer:
Kommercielle kontrakter - generelt og domspraksis
 • Contract risk management 
 • Forhandlingsteknikker
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Compliance, sanktioner og bæredygtighedsregulering, herunder CSR-Direktivet.
 • Force Majeure og prisregulering i lyset af COVID-19 og krigen i Ukraine
 • GDPR
 • Internationale kontraktforhold
 • IPR-regulering i kontrakter
 • Konfliktregulering (lovvalg, værneting, mediation, konfliktløsningsklausuler)

Eksempler på kontrakttyper:
 • Kontrakttyper og -indhold, som bruges i stor udstrækning og er relevante for de fleste advokater og jurister, herunder:
 • Byggeriets aftalesystem (AB)
 • FIDIC/EPC
 • IT-kontrakter
 • Joint venture-aftaler
 • Licensaftaler
 • M&A-kontrakter
 • Offshore-kontrakter
 • Rammeaftaler
 • Serviceaftaler

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor kommercielle kontrakter.

Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med kontrakter af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister inden for området med eller uden juridisk baggrund. 

Netværkets prioriterede målgruppe er Legal Counsels, Commercial Officers, Heads of Contract Management, Contract Managers, Heads of Procurement, Business Unit Directors, Business Area Directors, Sales & Marketing Directors etc i private og offentlige virksomheder, organisationer og lignende samt advokater, der har erfaring med komplekse kommercielle kontrakter i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere i netværket modtager relevant information.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.