Netværk

Netværk i Kommunalret

Erfaringsudveksling om aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Dygtighed inden for kommunalret er afgørende, når man arbejder som jurist i en kommune, et kommunalt selskab eller i en region. Man skal ikke blot kende den skrevne lovgivning – som er i konstant udvikling – men også de mange ulovfæstede retsgrundsætninger på området. Samtidig skal man kunne navigere sikkert i et landskab præget af stærke politiske interesser.

Dette netværk har til formål at skabe et forum, hvor deltagerne får ny viden og indbyrdes kan drøfte de mange facetter af kommunalretten. Vi stræber efter at styrke dine kompetencer inden for dette komplekse område, og vi vil skabe rammerne for erfaringsudveksling på højt fagligt niveau. Her er der mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger og få inspiration til nye løsninger.

Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, og indhold og tema for møderne fastlægges i samråd med medlemmerne.

Fra JUC stiller vi med to erfarne kræfter som netværksledere: Advokat og partner Rikke Søgaard Berth, Horten, og chefjurist Christina Ekmann, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune. Rikke har indgående erfaring med at rådgive kommunerne, herunder om organiseringen af de kommunale opgaver og om hjemmelsmæssige forhold, og Christina trækker på en unik erfaring fra en lang karriere i både kommuner og staten – herunder som kontorchef i Indenrigsministeriet – og omfattende erfaring med styrelsesret, forvaltningsret, samspillet mellem politikere og embedsmænd samt håndtering af store sager vedrørende kommunalretlige problemstillinger. 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket

Møde 1. Styrelsesret
 • Rollefordelingen mellem forvaltning, borgmester, udvalg og kommunalbestyrelse
 • Tilsynet med kommunerne: Vi dykker ned i tilsynsprocesserne og tilgangen fra Ankestyrelsen. Diskussionen inkluderer konkrete sager og overvejelser om, i hvilke sager det er relevant at bede Ankestyrelsen afgive en vejledende udtalelse, og hvordan sagerne i så fald bedst forelægges.

Møde 2. Events og statsstøtte
 • Kommuner, kultur og turisme: Vi ser på kommunernes muligheder for at skabe succes med at drive og give støtte til events og for at fremme turisme. Hvad er de retlige rammer, de konkrete strategier, og hvordan måler kommunerne deres succes?
 • Kommuner og statsstøtte: Vi sætter de retlige rammer – og vi drøfter ud fra konkrete cases, hvordan statsstøttesager bedst håndteres.

Møde 3. Den juridiske rådgivning
 • Den gode juristfunktion i en kommune: Er den central eller ude i forvaltningerne? Og vi sætter fokus på rekruttering og læring – herunder i en tid med ChatGPT.
 • Når ekstern bistand er nødvendig: Dette emne tager fat på, hvordan man effektivt (herunder ift. økonomi) trækker på ekstern bistand, og vi ser på, hvad advokatundersøgelser kan (og ikke kan) bruges til.

Møde 4. Kommunalfuldmagten og tilskud
 • Status for kommunalfuldmagten: Hvad er status for kommunen som rollemodel inden for klima, sociale klausuler mv.
 • Særligt og visse typer tilskud: Vi gennemgår kriterierne for at få godkendelse efter lånebekendtgørelsens § 13 (tilskud over 3 år), og vi ser også på øremærkede tilskud til husleje samt andre forhold, som deltagerne ønsker at tage op.

Målgruppe

Netværket henvender sig til (chef)jurister i kommunerne og de kommunale selskaber (forsyningsselskaber, trafikselskaber mv.). Også jurister i regioner vil have udbytte af netværket. Derudover er indholdet yderst relevant for jurister i ministerier og styrelser, der udarbejder lovgivning, der berører kommunerne. Endelig er netværket relevant for advokater, der rådgiver kommuner, regioner og offentligt ejede selskaber.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.