Netværk i Markedsføringsret


Netværksledere
 

 • Heidi Lindberg Andersen, Advokat hos LIGA Advokater

 

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Dagsordenen vil blive tilrettelagt af netværkslederen, som selv vil stå for en del af indholdet på møderne. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem vil du kunne stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere og derved få stor indflydelse på dagsordenen.

I netværket opdaterer Heidi Lindberg Andersen på alle vigtige nyheder og relevante sager samt indgår i dialog med medlemmerne omkring konkrete udfordringer. Netværket er desuden et meget åbent forum med en høj grad af sparring, hvor medlemmerne gerne bidrager med eksempler fra deres egen hverdag.

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde

Emneliste til kommende sæson:

 • Udviklingen i bl.a. Danmark og EU i vejledninger og praksis om klima- og miljømarkedsføring (greenwashing)
 • Erfaringer og opfølgning på nye regler og retningslinjer om prismarkedsføring
 • Udviklingen i bødeudmåling efter ændringen 1. januar 2022
 • Ny relevant praksis og retningslinjer fra fx Forbrugerombudsmanden, Datatilsynet, Finanstilsynet, danske domstole og ankenævn, EU-domstolen, Konsumentverket (Sverige) og Forbrukertilsynet (Norge)
 • Erfaringer, udfordringer og evt. vejledning eller praksis ift. 2022-lovændringer i markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven, aftaleloven og købeloven
 • Myndighedernes håndtering af kravene til kreditværdighedsvurdering, markedsføring af kreditkøb og forbrugslån
 • Markedsføringsrettens betydning mellem erhvervsdrivende – grænserne ift. sammenlignende reklame, god markedsføringsskik, loyalitetsforpligtelse og snyltning
 • Direct marketing, data marketing og teknologimarkedsføring – erfaringer med indhentelsen af samtykke og samspillet mellem markedsføringsloven, databeskyttelsesreglerne og cookiereglerne
 • Håndtering af sager ved Forbrugerombudsmanden og straffesager
 • Myndighedernes kompetencer og tilsynsområder – samspillet mellem Forbrugerombudsmanden og fx Fødevarestyrelsen, Finanstilsynet, Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen
 • E-handel på tværs af grænser, f.eks. aftalevilkår, præceptive forbrugerbeskyttende regler og geo-blocking


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international markedsføringsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med markedsføringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.
 

Målgruppe

Netværket retter sig mod advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med og beskæftiger sig med markedsføringsret - nationalt såvel som internationalt.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 24. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d 24. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 10. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 15. marts 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network