Netværk i Miljøret


Netværksledere
 

 • Håkun Djurhuus, Advokat og partner, Lundgrens

 • Mette Hee Christensen, Advokat, NCC industry     (BARSELORLOV)


Indhold

I netværket bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for miljøret. Netværket har et bredt sigte og spænder på tværs af miljørettens verden, herunder den offentlige sektor, miljøchefer fra den private sektor, landbrugs- og fødevaresektoren og advokatbranchen.

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne oplægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.  


Faste punkter på møderne

 • ”Gruppediskussion”
 • ”Ny lovgivning & domme”

 

Mødernes tema udvikles med medlemmerne fra møde til møde

 

Emneliste til kommende sæson.

 • Vedvarende energianlæg, herunder biogasanlæg og solceller
 • Byomdannelse – omdanner havneområder m.v. til boligområder eller lokalplaner om støjafskærmning
 • VVM i samspil med FN’s Verdensmål
 • Lokalplan – håndhævelsespligt efter planloven
 • Habitat (herunder råstofplan og fredningsplan)
 • Infrastrukturen til nye områder, herunder gas og olie.
 • Beskyttede diger
 • Ekspropriation (ny ekspropriationslov & erstatningsfastsættelse)
 • Sporing af bygningsaffald
 • Regler om miljø og cirkulærøkonomi
 • Aktuelle domme
 • Det grønne Danmark (udviklingszoner)


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor miljøret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med miljøret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner – resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer der arbejder med miljø, herunder advokater og fuldmægtige, miljøjurister/konsulenter og medarbejdere i det offentlige, herunder miljø- og teknikforvaltninger, rådgivere, byplanlæggere/planlæggere, myndigheder, VVM-medarbejdere, interesseorganisationer og andre som ønsker at være opdateret inden for miljøretten i et bredt funderet netværk, som kommer hele vejen rundt om problemstillingerne.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket får udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 26. april 2022

Kl 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


2. møde

mandag d 13. juni 2022

Kl 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 4. oktober 2022

Kl 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


4. møde

torsdag d 15. december 2022

Kl 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network