Netværk i Miljøret


Netværksledere
 

 • Håkun Djurhuus, Advokat og partner, Bech-Bruun

 • Helle Tegner Anker, Professor i Sektion for Forbrug, Bioteknik og Regulering, Københavns Universitet

 • Mette Hee Christensen, Advokat, NCC industry


Indhold

I netværket bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for miljøret. Netværket har et bredt sigte og spænder på tværs af miljørettens verden, herunder den offentlige sektor, miljøchefer fra den private sektor, landbrugs- og fødevaresektoren og advokatbranchen.

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.  


 

Tentative temaer for første 2 møder i kommende sæson (afhænger af, hvordan gruppesammensætningen bliver og om der er andre ønsker på 4. møde)

 

1. Møde, mandag d. 26. august 2019:

Klimatilpasning og vandløbsforvaltning

 

Andre Emner (afgjort efter 3.møde, 2018/19)

 

 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Planloven
 • Regulering af støjforhold
 • Klimatilpasning og vandløbsforvaltning
 • Råstoffer og genanvendelse og VVM (den nye afgørelse)
 • Vedvarende energianlæg, herunder biogasanlæg
 • Persondataforordningen
 • Kystsikring
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Ekspropriation


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor miljøret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med miljøret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner – resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer der arbejder med miljø, herunder advokater og fuldmægtige, miljøjurister/konsulenter og medarbejdere i det offentlige, herunder miljø- og teknikforvaltninger, rådgivere, byplanlæggere/planlæggere, myndigheder, VVM-medarbejdere, interesseorganisationer og andre som ønsker at være opdateret inden for miljøretten i et bredt funderet netværk, som kommer hele vejen rundt om problemstillingerne.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket får udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Mandag d. 26. august 2019 
Kl. 13:00 - Kl. 17:30
Inkl. tapas


Dag 2

Tirsdag d. 29. oktober 2019
Kl. 13:00 - Kl. 17:30
Inkl. tapas


Dag 3

Onsdag d. 15. januar 2020 
Kl. 13:00 - Kl. 17:30
Inkl. tapas


Dag 4

Torsdag d. 19. marts 2020
Kl. 13:00 - Kl. 17:30
Inkl. tapas

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret