Netværk i Offentlig GDPR-risici og Informationssikkerhed


Netværksledere
 

 • Jakob Spangsberg Lundsager, Fg. Afdelingschef hos Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Cecile Christensen, Vicedirektør for Det Kongelige Bibliotek


Indhold

Du træder ind i et forum, der giver dig en grundig og effektiv gennemgang af persondataforordningens krav til offentlige myndigheder - og direkte indblik i hvordan det håndteres praktisk af medlemmerne i forskellige forvaltninger. Jakob Spangsberg Lundsager og Cecile Christensen skaber som netværksledere rammerne for værdiskabende sparring. Netværket behandler de praktiske udfordringer i lyset af den digitale forvaltning og drøfter forordningens betydning for øvrige forvaltningsretlige områder. Således opnår du bedste forudsætninger for at navigere sikkert inden for persondataretten i henhold til love, systemer og potentielle gråzoner af relevans til dit arbejde.

Du sikres først og fremmest en grundlæggende forståelse af forordningens betydning for dit arbejde hos en offentlig myndighed for derefter at få inspiration til hvordan du praktisk griber den an. Netværkslederne er tæt på den politiske proces omkring den nationale implementering af forordning, hvilket giver dig et unikt indblik i, hvilke særregler der gælder for jeres myndighed. Du vil ikke kun komme til at sidde med ligesindede fra lignende stillinger hos andre myndigheder, men indgå i et tværdisciplinært forum, hvor du møder profiler med både juridisk og teknisk ansvar for implementeringen i forskellige lag i de statslige organer. Det er denne sammensætning, der skal sikre dig en værdiskabende oplevelse og holistisk forståelse af persondataforordningens muligheder og udfordringer.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Sletning i praksis (Arkivloven i anvendelse)
 • Organisationers læringsaspekter på sikkerhedsbrud
 • Risikovurderinger (erfaringer med implementering og løbende indsats)  
 • Tredjelandsoverførsler
 • GDPR Afgørelser (automatiserede afgørelser og profilering)
 • Databehandler kortlægning og screening
 • Datadrevet persondataarbejde
 • Hjemmelsgrundlaget til indsamling – hvor langt rækker det?
 • Behandlingssikkerhed i praksis (Artikel 32)
 • Konsekvensanalyser
 • Datatilsynets anbefalinger
 • Databeskyttelse i kommunerne og stat (awareness og årshjul hos udvalgte medlemmer)


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

JUC Netværk i Offentlig GDPR-risici og Informationssikkerhed har til formål at skabe et fortroligt forum, som på teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Netværket er, i højere grad end traditionel undervisning, et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer og får inspiration til professionelle udfordringer. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, såvel som de små detaljer ved persondataretten.

Netværket behandler de praktiske udfordringer i lyset af den digitale forvaltning og drøfter forordningens betydning for øvrige forvaltningsretlige områder. Målet er at alle medlemmer holdes ajour i forhold til de nyeste afgørelser, regulativer og deres betydning for deres hverdag, men også at give inspiration til, hvordan udfordringer kan løses bedst muligt. 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.
 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

JUC Netværk i Offentlig GDPR-risici og Informationssikkerhed optager ansatte i den statslige, regionale og kommunale forvaltning, som sidder med, eller med udsigten til, ansvaret for implementeringen af aktuel persondataforordning. Netværket henvender sig til profiler med strategisk ansvar, men vil også behandle de praktiske trin mod den succesfulde implementering. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmer vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

IAPP

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Sidste møde i indeværende sæson:

tirsdag d. 8. november 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Møder i næste sæson


1. møde

mandag d 23. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


2. møde

onsdag d 29. marts 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


3. møde

torsdag d 8. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


4. møde

mandag d 18. september 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network