Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret


Netværksledere

 

 • Anders Valentiner-Branth, Advokat og partner, Nielsen Nørager
 • Jens Møller, Kommitteret ved Folketingets Ombudsmand
   

Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Dagsordenen vil blive tilrettelagt af netværkslederne, som selv vil stå for en del af indholdet på møderne. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og deltagere i netværket. Som medlem vil du kunne stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere og derved få stor indflydelse på dagsordenen.
 

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Persondataretlige nedslag
 • Retssikkerhed og forvaltningsret
 • Forvaltningsret i EU retligt perspektiv.
 • Implementering af databeskyttelsesforordningen
 • Nyheder inden for kommunalretten
 • Ledelse, der virker – eksempler fra praksis
 • Statsstøtte, udbud og sponsorater
 • Aktindsigt og forvaltningsret
 • Digitalisering
 • Forvaltningsretlig status 


Tentative møderække:
 

1. møde: Miljøoplysningsloven og andre aktindsigtspørgsmål

Ved Chefkonsulent Christian Østrup, Miljø- og Fødevareministeriet, samt advokatfuldmægtig Azad Taheri Abkenar, ph.d., Kammeradvokaten, kommiteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager. 
 

2. møde: Myndigheders brug af sociale medier og sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven og i retsgrundsætningen mv.

Oplæg af advokat Rasmus Blaabjerg, advokat Lau Franzmann Berthelsen, begge Nielsen Nørager, kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager. 
 

3. møde: Digitalisering i en retlig konteks

Vi  fejrer bl.a.udgivelsen af den nye bog herom af Hanne Marie Motzfeldt, ph.d., lektor, Københavns Universitet, og advokat-fuldmægtig Azad Taheri Abkenar, ph.d., Kammeradvokaten.
Der vil også være oplæg fra kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager.

 

Gæstetalere:

 • Chefkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriet, Christian Østrup
 •  Ph.d. & leder af Center for Ret & Digitalisering (CREDI), Aarhus Universitet, Hanne Marie Motzfeldt
 • Kommiteret hos Folketingets Ombudsmand, Jon Andersen
 • Ph.d. og advokatfuldmægtig hos kammeradvokaten, Azad Taheri Abkenar

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international offentlig ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket henvender sig til advokater og jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der arbejder indgående med offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret, samt alle offentlige organer, som ministerier og kommuner.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

På netværket vil deltagerne få udleveret relevant materiale.

 

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 


Dag 1

Torsdag d. 4. april 2019
Kl. 13.30 - 18.00 
Inkl. tapas

 

Dag 2

Mandag d. 20. maj 2019
Kl. 13.30 - 18.00 
Inkl. tapas

 

Dag 3

Mandag d. 16. september 2019
Kl. 13.30 - 18.00 
Inkl. tapas

 

Dag 4

Tirsdag d. 19. november 2019
Kl. 13.30 - 18.00 
Inkl. tapas

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret