Netværk

Netværk i Open Finance

Hold dig opdateret med den seneste viden og de nyeste tendenser inden for Open Finance

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Navnet på dette netværk, Open Finance, refererer til en vision for fremtidens finansielle system. Det er en idé og en retning inden for finansverdenen, der bygger på fundamentet fra Open Banking. Formålet er at skabe et finansielt miljø, der er mere åbent og tilgængeligt for en bred vifte af tjenester og platforme. Netværket sigter mod at udforske, navigere i og diskutere de muligheder og udfordringer, der opstår i denne forandringsprægede sektor.

Open Finance netværket tilbyder aktuel viden og diskussion målrettet fagfolk og eksperter. Vi holder dig opdateret med den seneste viden og de nyeste tendenser inden for åben finans. Emner som regulering, skiftende økonomiske landskaber og operationel drift udforskes i dybden. Du kan engagere dig i diskussioner om problemstillinger, der påvirker din sektor og udveksle idéer med kolleger i branchen.

Desuden adresserer vi en bred vifte af emner inden for Open Finance, herunder forandringsledelse i forbindelse med strategiske, kommercielle udfordringer. Diskussioner om tempoet for udviklingen og muligheder inden for de regulatoriske rammer er ligeledes på dagsordenen.

Netværket er skræddersyet til medlemmernes aktuelle udfordringer, og indhold og temaer fastlægges i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:


Nye tendenser og reguleringer 
Vi undersøger aktuelle markedsbevægelser som f.eks. PSD3 og digital EURO og analyserer bredere kommercielle perspektiver. Vi diskuterer muligheder og konsekvenser samt deres betydning for markedet, rådgivere og brugere.

Markedets spillere – samspil og modspil 
Vi afdækker økosystemer og potentielle partnerskaber. Hvilke aktører findes på markedet, hvilke roller og ansvar har de, og hvordan spiller de sammen eller mod hinanden?

Optimering af betalingsrejser: Enkel, bekvem og digital gennem automatisering
Vi analyserer brugerrejser, identificerer forbedringsområder og potentielle samarbejdspartnere. Fokus ligger på brugeroplevelse, forventninger og overholdelse af retningslinjer for at sikre en tryg og effektiv rejse.

Kunstig intelligens 
Vi udforsker det store potentiale og de udfordringer, AI-løsninger kan medføre inden for finanssektoren. Tekniske problemer og retlige aspekter diskuteres.

Bæredygtighed, grøn omstilling og ESG
Bæredygtighed som en strategisk beslutning i finanssektoren og implementeringen af grønne initiativer. Vi vil bl.a. analysere ESG-investeringers indflydelse på markedet og undersøge, hvordan man balancerer økonomiske mål med bæredygtige praksisser.

Målgruppe

Netværket er skræddersyet til ledende medarbejdere, herunder nøglepositioner inden for forretningsudvikling, produktudvikling, strategi, kommercielt salg og digitalisering samt COO's og CEO's (i mindre sparekasser) fra både banker og FinTech-virksomheder. Derudover henvender netværket sig til eksperter inden for risikostyring, compliance og betalingsinfrastruktur. Vi byder også dem velkommen, der arbejder på at udvikle produkter til banker.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

  • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

  • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

  • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

  • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.